Ter inzage en informatieavond concept Groenbeheerplan Staphorst

Home > Inwoners > Actuele berichten > Ter inzage en informatieavond concept Groenbeheerplan Staphorst

Ter inzage en informatieavond concept Groenbeheerplan Staphorst

RSS
Dit item is verlopen op 07-12-2019.

De gemeente Staphorst werkt aan een nieuw groenbeheerplan. In het plan worden keuzes gemaakt over de kwaliteit en de kosten voor het onderhoud van het gemeentelijk groen voor de komende 5 jaar. Er is een concept beheerplan opgesteld en de gemeenteraad heeft een voorlopige keuze gemaakt. Dit plan ligt ter inzage in het gemeentehuis en staat op de website. Op 7 november is er een informatieavond in het gemeentehuis.

In het concept Groenbeheerplan Staphorst 2020-2025 wordt vanuit het bestaande groenbeleid en de huidige situatie buiten een nieuwe beheerstrategie geformuleerd. Vanwege de financiële situatie heeft de gemeenteraad uit drie scenario’s voorlopig gekozen voor scenario 2: het verlagen van het kwaliteitsniveau. Concreet betekent dit dat het openbaar groen in de woongebieden, op de bedrijventerreinen en in het buitengebied vanaf 2021 wordt beheerd op kwaliteitsniveau Laag. Het onderhoud van de bomen en de centra blijft op kwaliteitsniveau Basis en het groen op de begraafplaatsen en de sportvelden wordt beheerd op kwaliteitsniveau Hoog.

Zes weken ter inzage

Het concept Groenbeheerplan ligt zes weken ter inzage. Tot en met 6 december 2019 kan iedereen die dat wenst zijn of haar mening geven over het conceptplan. Op de pagina Bekendmakingen is het concept groenbeheerplan te raadplegen. Na de inzagetermijn wordt het definitieve Groenbeheerplan Staphorst 2020-2025 opgesteld.

Informatieavond

Op 7 november 2019 om 19.00 uur wordt in de patio in het gemeentehuis Staphorst een informatieavond gehouden over het groenbeheerplan. Dan vindt uitleg plaats over het plan in het algemeen en de voorlopige keuze voor scenario 2 in het bijzonder. Ook kunt u vragen stellen of een reactie geven. U bent van harte welkom.

Wysiwyg