Sluit venster x

Op vrijdagmiddag 12 augustus is het helaas niet mogelijk om online of telefonisch een afspraak te maken. Dit vanwege technisch onderhoud aan het afsprakensysteem. Excuses voor de overlast. Probeert u het op een ander moment?

Statement gemeenteraad om boeren te steunen

Home > Inwoners > Actuele berichten > Statement gemeenteraad om boeren te steunen

Statement gemeenteraad om boeren te steunen

RSS

In de gemeenteraadsvergadering van 29 juni 2022 las Roelof Slager namens de gehele gemeenteraad het statement voor om boeren te steunen. Hier leest u het statement:

======================================================================
Voorzitter,

Dank u wel. Vanavond sta ik hier namens de gehele gemeenteraad, dat betekent namens de fracties van de SGP, ChristenUnie, CDA, GB en PvdA. En dat in het belang van onze boeren en andere inwoners die op dit moment niet weten wat van hen als ondernemer gevraagd gaat worden de komende jaren. Familiebedrijven en gezinnen die, zoals hun nu lijkt, hun werk onmogelijk voort kunnen zetten. Dat raakt mensen tot in het diepst van hun ziel.

Tijdens onze raadsvergadering van twee weken geleden op 14 juni jl. hebben we als raad unaniem een motie aangenomen waarin we het college hebben opgeroepen om richting de provincie Overijssel aan te geven dat de stikstofdoelstellingen onaanvaardbare gevolgen hebben voor onze gemeente. Dat wij als raad een taak hebben om te waken voor de leefbaarheid en de werkgelegenheid in de gemeente.

Ook is het niet terecht dat er voorlopig alleen aan de agrarische sector zo’n hoge stikstofreductie opgelegd wordt. De stikstof aanpak dient integraal over alle sectoren en alle bevolkingsgroepen uitgevoerd te worden.

Onze boeren weten dat wij als gemeenteraad van Staphorst opkomen voor de agrarische sector. Dat we hun belangen zullen behartigen. Dat hebben we de afgelopen jaren gedaan en dat zullen we blijven doen.

Afsluitend willen we noemen dat wij dit als raad niet alleen kunnen. We doen een oproep aan het college om de benoemde zorgen in de motie aan de provincie over te brengen en zo van onderaf te komen tot een goede stikstofaanpak zoals we die in de Gebiedsgerichte Aanpak voorstaan. Waarbij de gemeente, samen met de boeren, provincie en natuurbeheerders en andere belanghebbenden constructief samenwerken om te werken aan een stikstofaanpak met perspectief!

Ik dank u wel

Wysiwyg