Startpunt Geldzaken biedt ondersteuning bij bewust omgaan met geld

Home > Inwoners > Actuele berichten > Startpunt Geldzaken biedt ondersteuning bij bewust omgaan met geld

Startpunt Geldzaken biedt ondersteuning bij bewust omgaan met geld

RSS
Logo Startpunt Geldzaken

Financiële problemen geven veel zorgen en zijn vaak onnodig. In veel gevallen ontstaan deze problemen omdat mensen niet altijd een helder beeld hebben van hun financiële situatie en het beschikbare budget.

Startpunt Geldzaken

Omdat voorkomen beter is dan genezen, heeft de gemeente Staphorst zich aangesloten bij het ‘Startpunt Geldzaken’. Doelstelling is dat huishoudens financieel zelfredzaam zijn en blijven. In het Startpunt Geldzaken hebben het Nibud, Vereniging Eigen Huis en beleggersvereni­ging VEB hun expertise gebun­deld op het gebied van voor­lichting aan consumenten over de financiën van Nederlandse huishoudens.

Voor alle huishoudens

Betalingsproblemen en schulden ontstaan veelal door onbewust handelen en onwetendheid over de gevolgen hiervan. Het Startpunt Geldzaken biedt een houvast waardoor schul­den kunnen worden voorko­men. Inwoners van gemeente Staphorst kunnen zich op ieder gewenst moment via het Startpunt Geldzaken laten adviseren. Het Startpunt Geldzaken is voor alle huishoudens in verschillende samenstellingen, inkomensgroe­pen en omstandigheden.

Geldplannen

Het Startpunt Geldzaken biedt drie zogenoemde geldplannen aan. In het eerste geldplan ‘Kom uit de geldzorgen’ wordt de fi­nanciële situatie zoveel mogelijk in kaart gebracht en bekeken welke hulp gewenst is.

Het tweede geldplan ‘Beter rondkomen’ geeft over uiteen­lopende onderwerpen tips en aanwijzingen om uw uitgaven te beperken en uw inkomsten te verhogen. Het derde geldplan ‘Sparen, aflossen en beleggen’ neemt u mee in de opties en mogelijkheden met het geld dat u vrij beschikbaar heeft.

De geldplannen zijn te vinden op www.staphorst.nl/geldplan. De vakantieperiode biedt een goede gelegenheid om uw eigen situatie op een rij te zetten.

Hulp nodig?

De gemeente Staphorst vindt het belangrijk dat mensen bewust met hun geld omgaan. We willen voorkomen dat gezinnen in schulden terechtkomen en bieden daarom ondersteuning aan als er problemen zijn of wanneer die dreigen te ontstaan. De programma’s die beschikbaar zijn onder het Startpunt Geldzaken helpen daarbij.

Wanneer u het moeilijk vindt die programma’s te gebrui­ken of problemen heeft met uw financiële huishouding, dan kunt u voor hulp terecht bij het pro­ject Thuisadministratie. Naast een professionele coördinator zijn daar vrijwilligers actief die u graag helpen om uw financiële administratie op orde te bren­gen. Daarmee kan voorkomen worden dat schulden ontstaan of dat die u boven het hoofd groeien. Voor ondersteuning kunt u contact opnemen met de coördinator van het project, Gea Bouwers: 06 – 23 93 30 04. Deelname is kosteloos en uiter­aard vrijwillig.