Staphorst pakt uit met EPOS

Home > Inwoners > Actuele berichten > Staphorst pakt uit met EPOS

Staphorst pakt uit met EPOS

RSS
Dit item is verlopen op 01-03-2019.

De gemeente Staphorst start 2019 met de nieuwe werkwijze voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor bouwen, kappen of slopen. EPOS (Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst) beoogt niet alleen een efficiënter aanvraagproces, maar ook een snellere procedure. Hierdoor kan de gemeente de kosten voor de leges halveren. Dat doet ze dan ook vanaf 2019. Daarmee heeft de gemeente Staphorst landelijk een primeur te pakken en de toon gezet voor de verdere implementatie van de nieuwe Omgevingswet.

Bouwen in vertrouwen is het nieuwe credo binnen de gemeente Staphorst. “Inwoners krijgen samen met een door hen gekozen professional de regie en verantwoordelijkheid terug om hun eigen plannen te realiseren”, aldus wethouder Lucas Mulder. Daarvoor heeft de gemeente alle informatie digitaal ontsloten op www.staphorst.nl/epos. Met EPOS loopt de gemeente vooruit op de invoering van de Omgevingswet in 2021. Met deze nieuwe wet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. De houding bij het beoordelen van plannen verandert in ‘ja, mits’ waar voorheen ‘nee, tenzij’ gebruikelijk was. En dat is een grondige verandering, aldus Mulder.

Sinds 2016 heeft de gemeente intensief samengewerkt met professionals uit het werkveld, ook om draagvlak en samenwerking te bereiken. Dit heeft erin geresulteerd dat de procesinrichting van het omgevingsrecht zo is ingericht dat deze naadloos aansluit bij de nieuwe Omgevingswet.

Mooiwaarts Wisseltrofee

Dat EPOS vernieuwend is voor het ruimtelijk kwaliteitsbeleid bleek afgelopen november uit de toekenning van de Mooiwaarts Wisseltrofee. Volgens de jury geeft de gemeente Staphorst met deze nieuwe werkwijze niet alleen blijk van innovatie en vooruitstrevendheid, maar vooral ook van lef. En daar is Staphorst trots op.

Gemeenten die nu nog voorbereidingen moeten treffen om de nieuwe Omgevingswet 2021 tijdig te implementeren hebben nog een forse klus te klaren. “We delen graag onze kennis en expertise, die deur staat altijd open.”

Wysiwyg