Staphorst op een na duurzaamste gemeente van Nederland

Home > Inwoners > Actuele berichten > Staphorst op een na duurzaamste gemeente van Nederland

Staphorst op een na duurzaamste gemeente van Nederland

RSS
Dit item is verlopen op 01-11-2018.

De gemeente Staphorst is uitgeroepen tot de op een na duurzaamste gemeente van Nederland. Dat blijkt uit de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex (GDI-2018).

De GDI gaat over duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Daarbij worden drie thema’s gehanteerd: Mens en maatschappij; Milieu, natuur en grondstoffen; Economie. Dat betekent dat bijvoorbeeld ook de sociale duurzaamheid is gemeten.

Innovatieve plattelandseconomie

Staphorst kent een sterke ondernemersgeest en een hoog arbeidsethos. Die zijn terug te zien in de grote werkgelegenheid en lage werkloosheid in Staphorst. De ondernemers binnen onze gemeente zijn betrouwbaar en er heerst een no-nonsense-instelling. In Staphorst komt het voor elkaar! “Om onze industrie te wapenen voor de toekomst is het belangrijk meer aandacht te hebben voor innovatie. Daarnaast zetten we in op de uitbreiding van onze bedrijventerreinen. Verder blijven we er ook op inzetten om inwoners aan het werk te houden”, aldus wethouder Bert Krale over het thema economie. Een mooi voorbeeld op het vlak van werkgelegenheid is volgens wethouder Alwin Mussche de aanpak om statushouders aan het werk te krijgen via een specifiek leer-/werktraject. “Een dagdeel scholing (gericht op de werkplek) en minimaal één dagdeel werken bij lokale werkgevers heeft na een paar maanden al een heel mooi uitstroomresultaat opgeleverd”.

Gezonde en dynamische samenleving

‘Voor elkaar!’ is altijd vanzelfsprekend geweest in Staphorst. Volgens burgemeester Theo Segers is er sprake van een grote saamhorigheid en sociale cohesie. “We bieden de samenleving de ruimte en het vertrouwen om de eigen verantwoordelijkheid te nemen. Een goed voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van levensboomlocatie in Rouveen. Hier organiseren we een experiment om burgers daadwerkelijk iets te laten zeggen. Geen raadsvoorstel, maar een tekening op één a4tje waarin de kaders, wensen en uitgangspunten zijn weergegeven. Het dorp gaat aan de hand daarvan, in samenspraak met raadsleden, zelf bepalen hoe het terrein wordt ingericht. Hierbij is het de bedoeling dat raadsleden zelf op pad gaan en actief de inwoners van Rouveen raadplegen. Dit onder het motto: u hoeft niet bij de gemeente te komen, de gemeente komt naar u”. Ten aanzien van gezondheid vinden we sport en beweging erg belangrijk. Wethouder Krale: “We werken aan nieuw beleid om sport en bewegen te stimuleren. Sporten is leuk, goed voor de gezondheid en een mooie manier om elkaar beter te leren kennen”.

Verantwoord vernieuwen

Een van de grootste uitdagingen waar Nederland en Staphorst voor staan is het voorzien in de  toekomstige energiebehoefte en het nakomen van de afspraken die in het klimaatakkoord van Parijs zijn gemaakt. De gemeenteraad van Staphorst heeft dit vertaald in de doelstelling ook lokaal energieneutraal te zijn in 2050. Wethouder Alwin Mussche: “Dit proces pakken we samen met inwoners, ondernemers, netbeheerders en onderwijsinstellingen op. Aan verschillende thematafels wordt besproken hoe we de ambitie kunnen vertalen naar concretere projecten. Hierbij vinden we het erg belangrijk dat energieprojecten coöperatief georganiseerd worden. In dit kader is de coöperatie ‘Wij Duurzaam Staphorst’ aan de slag gegaan met de ontwikkeling van 12 Megawatt windenergie. Het plan van Wij Duurzaam Staphorst is nagenoeg volledig coöperatief. Dat geldt voor de bouw, de omgang met de grondeigenaren en de exploitatie. De inkomsten vloeien vervolgens terug naar de gemeenschap”. Stimuleren van innovatie is daarbij ook van belang. “We bieden graag ruimte voor een duurzaam plan waarbij 3000 nieuwe elektrische auto’s samen dienstdoen als enorme accu voor 21.000 huishoudens. Dit initiatief past binnen de Omgevingsvisie en EPOS. Maar het is niet onomstreden in de markt”, aldus wethouder Lucas Mulder.

Omgevingsvisie en EPOS

De gemeente Staphorst is voortvarend aan de slag gegaan met de Omgevingvisie en EPOS, een nieuwe werkwijze voor het aanvragen van vergunningen. Wethouder Lucas Mulder heeft inmiddels ervaren dat hier landelijk gezien veel waardering voor is. “Voor de zomervakantie werd ik aangenaam verrast met de mededeling dat Staphorst één van de zes genomineerden van de ‘Aan de slag Trofee 2018’ is”. Volgens het juryrapport is Staphorst genomineerd omdat ‘de Omgevingsvisie ook de visie voor het sociale en economische domein bevat’. Daarmee gaat het verder dan de Omgevingswet vereist. Ook wordt ingezet, bij bijvoorbeeld EPOS, op het versnellen van procedures en krijgen inwoners meer verantwoordelijkheid voor hun eigen plannen. “Mooi dat we landelijk opvallen met de manier waarop wij werken, het belangrijkste is dat onze inwoners en bedrijven meer ruimte en krijgen om plannen zelf vorm te geven”, aldus Mulder.

Wysiwyg

Contact

T. (0522) 46 74 00 of bel: 140522
E. gemeente@staphorst.nl

Postbus 2
7950 AA Staphorst

Openingstijden

Gemeentehuis:
Binnenweg 26
7951 DE Staphorst

Gemeentewerf:
Gemeenteweg 36
7951 CN Staphorst