Staphorst gaat voor langjarig duurzaam landschapsbeheer

Home > Inwoners > Actuele berichten > Staphorst gaat voor langjarig duurzaam landschapsbeheer

Staphorst gaat voor langjarig duurzaam landschapsbeheer

RSS
Dit item is verlopen op 13-10-2018.

De gemeente Staphorst is een van de zeven gebieden in Overijssel die meedoet aan de pilot langjarig beheer. Via de pilot ontwikkelt Staphorst een nieuwe methode waarmee het langjarige beheer van het landschap wordt geborgd. In een uitvoeringsplan wil Staphorst aan de provincie Overijssel laten zien hoe zij voor herstel, onderhoud en beheer van het landschap zorgt.

Wethouder Lucas Mulder licht toe: ‘In de ‘Staphorster methode’ is ons uitgangspunt dat we mens en landschap meer met elkaar verbinden. Daarom betrekken we bewoners en gebruikers van het gebied nauw bij de ontwikkeling en de uitvoering van de plannen. Het belang dat mensen en organisaties zelf ervaren bij landschap en landschapselementen, zoals elzensingels, willen wij vertalen naar een bijdrage die zij leveren aan het behoud en onderhoud ervan. Een kans is de ‘dorpskachel’ die kan worden gestookt met hout dat vrijkomt door het beheer van de houtsingels om monumentale woningen te verwarmen.’

Ideeën gezocht

‘Een ander voorbeeld van een kansrijk initiatief is het behoud van drie kerkheuvels en het realiseren van een historische klokkenstoel. Het Samenwerkingsverband Pilot Langjarig beheer Staphorst is op zoek naar meer initiatieven en ideeën gericht op het landschap. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, cultuurhistorie, educatie & recreatie en beheer & arbeid. Denk daarbij aan het opdoen van leer- en werkervaring door het landschap te onderhouden en te beheren. Door werkzaamheden als snoeien, dunnen, weghalen van soorten die hier niet horen, zoals Amerikaanse vogelkers, of het vrijhouden van afrasteringen’, zegt de wethouder.

Landschapsdag

Om zoveel mogelijk mensen te mobiliseren en mee te laten denken, organiseert het Samenwerkingsverband Pilot Langjarig beheer Staphorst op 12 oktober een Landschapsdag. Dit gebeurt op het terrein aan de Olde Kerkhofsweg in Staphorst nabij de kerkheuvel, waar dan de Stichting Historie Herstel 2017 een replica laat gieten van de verdwenen klok uit 1417. Zie vanaf 3 oktober www.staphorsthistorieherstel.nl

Samenwerking

De Gemeente Staphorst heeft deze pilot samen met Stichting Historie Herstel 2017, Duurzaam Actief, Landschap Overijssel en de Agrarische Natuurvereniging opgepakt. In het uitvoeringsplan moet het samenwerkingsverband duidelijk maken hoe zij zorgt voor de borging van het langjarige beheer van het landschap. In ruil daarvoor draagt de provincie bij aan een deel van kosten. De gemeente stelt zelf ook middelen beschikbaar voor de uitvoering van het beheer voor de periode 2019 en verder.

Wysiwyg

Contact

T. (0522) 46 74 00 of bel: 140522
E. gemeente@staphorst.nl

Postbus 2
7950 AA Staphorst

Openingstijden

Gemeentehuis:
Binnenweg 26
7951 DE Staphorst

Gemeentewerf:
Gemeenteweg 36
7951 CN Staphorst