Sluit venster x

Ondanks de maatregelen vanwege het coronavirus proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Alleen op afspraak geopend

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend. U kunt hiervoor een afspraak maken. Denk er dan aan dat u een mondkapje meeneemt en opdoet tijdens uw bezoek aan het gemeentehuis.

Digitaal waar dat kan

De digitale dienstverlening gaat wel door. Wij adviseren u om zoveel mogelijk zaken digitaal te regelen.

Staphorst gaat streng toezien op illegale slootdempingen

Home > Inwoners > Actuele berichten > Staphorst gaat streng toezien op illegale slootdempingen

Staphorst gaat streng toezien op illegale slootdempingen

RSS
De gemeente Staphorst gaat streng toezien op illegale slootdempingen. Toezichthouders van de gemeente zullen regelmatig in het buitengebied te vinden zijn om te voorkomen dat er illegale slootdempingen plaatsvinden. De gemeente Staphorst slaat hierin de handen ineen met de Provincie Overijssel en Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta).

De afgelopen jaren is er meerdere malen geconstateerd dat sloten in de gemeente Staphorst gedempt zijn zonder dat hier een vergunning voor is verleend. Ook zijn er bermen toegeëigend. Dit is volgens de wet- en regelgeving niet toegestaan en om meerdere redenen niet wenselijk. De sloten spelen een rol in het waterbeheer en zijn ook belangrijk voor de biodiversiteit. Ze vormen een waterberging en zorgen er bij hevige regenval voor dat water afgevoerd kan worden. Hiermee wordt wateroverlast voorkomen. Daarnaast is een goede doorstroming belangrijk voor de waterkwaliteit van het oppervlaktewater.

Wethouder Alwin Mussche: “Het illegaal dempen van sloten is voor onze organisaties al geruime tijd onderwerp van gesprek. Samen met de provincie, het waterschap, Landschap Overijssel en met agrarische organisaties zijn we hierover in gesprek gegaan. Er ligt een inventarisatie van de gedempte sloten en een plan van aanpak. We gaan streng handhaven en gaan ook onderzoeken hoe we met de reeds gedempte sloten en toegeëigende gronden omgaan. Wat we met zekerheid willen zeggen, is dat we zeer alert zullen zijn op nieuwe dempingen.”

Wysiwyg