SSZ-gemeenten gaan maatschappelijk verantwoord inkopen

Home > Inwoners > Actuele berichten > SSZ-gemeenten gaan maatschappelijk verantwoord inkopen

SSZ-gemeenten gaan maatschappelijk verantwoord inkopen

RSS
Dit item is verlopen op 01-05-2017.

Op 29 maart hebben wethouders Dieke Frantzen (gemeente Steenwijkerland), Bert Krale (gemeente Staphorst) en Dick Visserman (gemeente Zwartewaterland) het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) getekend. Met de ondertekening van dit manifest geven de gemeenten aan het belang van maatschappelijk verantwoord inkopen te onderschrijven.

Het Manifest MVI is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het ministerie wil overheden motiveren het voorbeeld te geven om duurzaam te ondernemen. De gemeenten gaan nu aan de slag met het opstellen van een actieplan MVI. In dit actieplan wordt de wijze waarop de gemeenten als opdrachtgever marktpartijen aanmoedigt tot het leveren van duurzame en innovatieve producten uitgewerkt.

Maatschappelijk verantwoord inkopen betekent dat er bij het inkopen van diensten, goederen en werken in alle fasen van het inkoopproces rekening gehouden wordt met de sociale, ecologische en economische aspecten van duurzaamheid. Door zelf maatschappelijk verantwoord in te kopen geven de gemeenten invulling aan hun voorbeeldrol en stimuleren ze duurzame innovatie.

Belangrijke thema’s hierbij zijn:

 • Biobased inkopen
  Dit is het inkopen van producten die geheel of gedeeltelijk van hernieuwbare grondstoffen zijn gemaakt. Hernieuwbare grondstoffen zijn grondstoffen die niet opraken zoals hout en agrarische grondstoffen.
   
 • Circulair inkopen
  Bij Circulair inkopen zorgt de inkoper ervoor dat de producent de producten of materialen die hij levert, aan het einde van de levensduur of de gebruiksfase, weer kan hergebruiken.
   
 • Klimaat bewust inkopen
  Onder andere inkopen van hernieuwbare energie.
   
 • Social return on investment (SROI)
  SROI gaat over het creëren van extra banen, werkervaringsplekken of stageplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het uitvoeren van opdrachten voor de gemeente.

De drie wethouders ondertekenen het manifest. V.l.n.r. wethouder Krale (gemeente Staphorst), wethouder Frantzen (gemeente Steenwijkerland) en wethouder Visserman (gemeente Zwartewaterland)