Sluit venster x

Ondanks de maatregelen vanwege het coronavirus proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Alleen op afspraak geopend

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend. U kunt hiervoor een afspraak maken. Denk er dan aan dat u een mondkapje meeneemt en opdoet tijdens uw bezoek aan het gemeentehuis.

Digitaal waar dat kan

De digitale dienstverlening gaat wel door. Wij adviseren u om zoveel mogelijk zaken digitaal te regelen.

Route vrachtverkeer naar industrieterreinen aan de Gemeenteweg verandert

Home > Inwoners > Actuele berichten > Route vrachtverkeer naar industrieterreinen aan de Gemeenteweg verandert

Route vrachtverkeer naar industrieterreinen aan de Gemeenteweg verandert

RSS
Dit item is verlopen op 15-08-2020.

De gemeente Staphorst gaat een aantal wegen afsluiten voor vrachtverkeer. Daarmee zal er minder vrachtverkeer rijden over de Gemeenteweg in het centrum van Staphorst.

Plattegrond Staphorst met locaties waar verbodsborden komen te staan

Er komen onder andere borden ‘verboden voor vrachtverkeer’ aan de noordzijde van de Industrieweg, Westerparallelweg en de Oosterparallelweg (zie afbeelding). Vrachtverkeer wordt omgeleid via de 'zuidelijk rondweg', de route via de Rijksweg, Achthoevenweg en de J.J. Gorterlaan. Wethouder Alwin Mussche: "We zijn blij dat we de knoop nu door kunnen hakken en deze maatregel kunnen uitvoeren. Het drukke vrachtverkeer door het centrum is al lang een zorg van veel inwoners, zoals ook de ontzettend hoge respons op onze enquête laat zien. De gekozen oplossing kost weinig geld, hulpdiensten ondervinden er geen hinder van, en er is breed draagvlak voor vanuit de bevolking en diverse transportbedrijven."

Er rijdt veel doorgaand vrachtverkeer over de Gemeenteweg, tussen de A28 en industrieterreinen De Baarge en Bullingerslag. Daardoor rijden er onnodig vrachtauto's dwars door het centrum van Staphorst. De gemeenteraad vindt deze situatie niet ideaal. De raad heeft daarom laten onderzoeken hoe vrachtverkeer van en naar de industrieterreinen geweerd kan worden, en wat de inwoners van Staphorst van zulke maatregelen vinden. Een belangrijk onderdeel van het onderzoek was een online enquête onder de bevolking. Deze werd door 923 inwoners ingevuld en bijna de helft van hen deed er een suggestie bij. Dankzij deze input heeft het college van Burgemeester en Wethouders ingestemd met een voorstel waarvan ze weet dat deze door een groot deel van de bevolking wordt gedragen.

Het verbod op vrachtverkeer door de Industrieweg en Westerparallelweg kan vanaf 1 september ingaan. Met het invoeren van een verbod op vrachtverkeer op de Oosterparallelweg moet worden gewacht tot na de aanleg van de nieuwe lus bij het spoor. Deze lus in de weg verbindt de Gorterlaan en Oosterparallelweg op een veiliger manier met elkaar.

Vrachtwagenchauffeurs die beroepsmatig regelmatig (één keer per week of vaker) vanaf de industrieterreinen De Baarge en Bullingerslag richting Halfweg/IJhorst of andersom moeten rijden, kunnen bij de gemeente een ontheffing aanvragen omdat zij niet door het centrum rijden.

Vrachtwagens worden door verkeersborden geattendeerd op de veranderde route naar De Baarge en Bullingerslag. Deze borden worden geplaatst langs de Rijksparallelweg en Oude Rijksweg (beide locaties nabij de Stovonde) en bij de afrit vanuit Zwolle.

Een half jaar tot een jaar na de invoering van de maatregelen voor vrachtverkeer wordt de situatie geëvalueerd. Er wordt dan gekeken in hoeverre:

  • het vrachtwagenverbod op genoemde straten wordt nageleefd;
  • maatregelen nodig zijn om fietsers veiliger te laten oversteken over de Gorterlaan van en naar het zwembad (bijvoorbeeld middels een verkeerslicht ter hoogte van de oversteek);
  • vrachtverkeer sluiproutes neemt en of dit hinder veroorzaakt.

Op basis van de evaluatie wordt bepaald of aanvullende maatregelen nodig zijn.

Wysiwyg