Quick Scan Lokale Democratie

Home > Inwoners > Actuele berichten > Quick Scan Lokale Democratie

Quick Scan Lokale Democratie

RSS
Dit item is verlopen op 15-01-2022.

Wilt u meedenken over de samenwerking tussen de inwoners en de gemeente? Dan kunt u zich aanmelden om deel te nemen aan het gesprek tussen de raad, college, medewerkers van de gemeente en inwoners.

De gemeenteraad maakt een Quick Scan Lokale Democratie van gemeente Staphorst. Hiermee worden beelden verzameld om het gesprek in gang te brengen tussen raad, college, medewerkers van de gemeente en inwoners over de lokale democratie. Alle partijen zijn vertegenwoordigd in een begeleidingsgroep die het proces begeleidt. Wilt u deelnemen in deze begeleidingsgroep? Dan kunt u zich aanmelden via griffie@staphorst.nl. Bij meer dan drie aanmeldingen wordt er geloot.

De Quick scan

Met een online vragenlijst kunnen alle inwoners, raadsleden, collegeleden en medewerkers van de gemeente Staphorst hun mening geven over gemeentelijke besluitvorming, draagvlak, participatie en communicatie. Er wordt gevraagd naar de onderlinge samenwerking: intern bij de gemeente, maar ook tussen de gemeente en inwoners. Uiteindelijk levert de Quick Scan input voor een verbeterplan waarmee de vier partijen gezamenlijk aan de slag kunnen om de lokale democratie te versterken.

Wysiwyg