Predikanten/voorgangers getraind in het praten over zelfmoord

Home > Inwoners > Actuele berichten > Predikanten/voorgangers getraind in het praten over zelfmoord

Predikanten/voorgangers getraind in het praten over zelfmoord

RSS
Dit item is verlopen op 01-07-2019.

Op 21 maart heeft een groep predikanten/voorgangers in het gemeentehuis van Staphorst deelgenomen aan de ‘Suïcidepreventietraining Gatekeeper’. Gatekeepers zijn mensen die een sleutelrol kunnen vervullen in het begeleiden van mensen met zelfmoordgedachten naar professionele hulp. Tijdens de training leerden de deelnemers onder andere om de signalen van iemand met suïcidale gedachten te herkennen én om zelfmoord bespreekbaar te maken.

Ervaringen

De trainers van GGD IJsselland hebben de ochtend als zeer zinvol ervaren. De onderlinge openheid en de ruimte die gevoeld werd om ervaringen met elkaar te delen heeft bijgedragen aan een waardevolle bijeenkomst. De ingevulde evaluatieformulieren laten ook positieve reacties van de deelnemers zien. ‘Wat vond u goed?’ werd beantwoord met reacties als: ‘Alles. Bewustwording. Overdracht van kennis en vaardigheden. Warme betrokken aansporing. Het oefenen in gesprekken dwong je om bepaalde woorden te leren gebruiken. Bespreken van feiten en fabels. Ik ontdekte eigen reflexen als het om dit onderwerp ging. Ga zo door!’. Bij de afronding van de training is het belang van het menselijke contact naar elkaar uitgesproken en is benadrukt dat het praten over moeilijke onderwerpen in een setting als deze erg wordt gewaardeerd.

Project

Het trainen van gatekeepers, waaronder deze groep predikanten/voorgangers, is een onderdeel van het project ‘Zelfmoord? Praat erover!’. In dit project werken de 11 gemeenten in de regio IJsselland, samen met 113 Zelfmoordpreventie, eraan om het taboe rond suïcide te doorbreken, gedachten aan zelfmoord eerder te signaleren en bespreekbaar te maken om mensen zo, waar nodig, sneller te kunnen begeleiden naar de juiste hulp.

Meer informatie?

Heeft u behoefte aan meer informatie over de ‘Suïcidepreventietraining Gatekeeper’ of over het project ‘Zelfmoord? Praat erover!’? Neem dan contact op met Martine Peppelenbos, projectleider suïcidepreventie bij GGD IJsselland, via m.peppelenbos@ggdijsselland.nl of 06-10463027.

Wysiwyg

Contact

T. (0522) 46 74 00 of bel: 140522
E. gemeente@staphorst.nl

Postbus 2
7950 AA Staphorst

Openingstijden

Gemeentehuis:
Binnenweg 26
7951 DE Staphorst

Gemeentewerf:
Gemeenteweg 36
7951 CN Staphorst