Positieve gezondheid in gemeente Staphorst, gezondheid is meer dan niet-ziek zijn

Home > Inwoners > Actuele berichten > Positieve gezondheid in gemeente Staphorst, gezondheid is meer dan niet-ziek zijn

Positieve gezondheid in gemeente Staphorst, gezondheid is meer dan niet-ziek zijn

RSS
Dit item is verlopen op 31-12-2021.

Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar in de zorg doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar klachten en gezondheidsproblemen en hoe we die kunnen oplossen.

Positieve gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op de ziekte, maar op de persoon achter de ziekte of de klacht, op hun veerkracht en wat het leven voor iemand betekenisvol maakt. Deze corona tijd heeft ons meer dan ooit doen beseffen dat aandacht voor de sociale, mentale en fysieke componenten van groot belang is.

Positieve gezondheid omvat zes pijlers en wordt zichtbaar gemaakt in een spinnenwebmodel:

Positieve gezondheid omvat zes pijlers en wordt zichtbaar gemaakt in een spinnenwebmodel

Positieve gezondheid handen en voeten geven

Het platform Gezond Meedoen Staphorst zet zich in om te werken vanuit het gedachtegoed positieve gezondheid. Carla van der Avoird, kwartiermaker positieve gezondheid bij GGD IJsselland, maakt onderdeel uit van het platform: "In gemeente Staphorst gebeurt er veel om deze vorm van werken handen en voeten te geven. Zo worden er inspiratiesessies en trainingen georganiseerd voor professionals, gebruiken steeds meer mensen het spinnenwebmodel en worden er nieuwe projecten vormgegeven waar de mens én de brede kijk op gezondheid centraal staan. Het gevoel hebben dat je écht begrepen wordt, dat je als volwaardig wordt gezien en dat wanneer je hulp nodig hebt, deze hulp jou helpt om stappen te zetten richting een situatie waar jij energie van krijgt. Dat is waar we met Positieve Gezondheid naar streven."

Uw eigen gezondheid versterken

Wat kunt u doen om uw gezondheid te versterken voor nu en voor later? Kijk op www.mijnpositievegezondheid.nl voor een online test met het spinnenwebmodel (de test laat zien hoe u vindt dat het met u gaat). Er zijn vier categorieën om de test in te vullen: 8 - 16 jaar, 16 - 25 jaar, volwassenen en ‘eenvoudig’.
 

Wysiwyg