Sluit venster x

Vanwege het coronavirus zijn de publieksbalies in het gemeentehuis tot en met 6 april gesloten.

Alleen op afspraak geopend

Voor dringende gevallen en voor het inzien van stukken kunt u telefonisch een afspraak maken: (0522) 46 74 00, op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur (op vrijdag tot 16.00 uur). Wanneer u ons belt, krijgt u een telefonisch keuzemenu.

Digitaal waar dat kan

De digitale dienstverlening gaat wel door. Wij adviseren u om zoveel mogelijk zaken digitaal te regelen.

Nieuwe Woonvisie Staphorst ‘Samen met elkaar’

Home > Inwoners > Actuele berichten > Nieuwe Woonvisie Staphorst ‘Samen met elkaar’

Nieuwe Woonvisie Staphorst ‘Samen met elkaar’

RSS

De gemeente Staphorst heeft een nieuwe woonvisie. De visie loopt tot 2024 en is een herijking van de vorige. De woonvisie is met inspraak van jongeren, ouderen, zorg- en bouwpartijen en andere betrokkenen vanuit verschillende invalshoeken en expertises opgesteld. Er is een onderzoek gehouden en de resultaten zijn op de ‘Avond van het Woonvraagstuk’ met inwoners en betrokkenen uitgebreid besproken. Dit is meegenomen in de visie.

Avond van het Woonvraagstuk

Op de avond van het woonvraagstuk werd duidelijk dat de druk op de woningmarkt ook in Staphorst toeneemt. Met jongeren en ouderen is gesproken over verschillende oplossingen, want aandacht voor starters, seniorenwoningen en doorstroming blijft de komende jaren belangrijk. Er is gesproken over thema’s als nieuwbouw, transformatie en verduurzaming, maar ook over sociale huurwoningen.

Besluitvorming

Op 3 maart heeft het college ingestemd met de concept-woonvisie. Naar verwachting wordt de woonvisie op 24 maart opiniërend en op 7 april besluitvormend in de raad behandeld. Voorafgaand aan de raadvergaderingen kunt u de vergaderstukken raadplegen.

Belangstellenden tijdens de Avond van het Woonvraagstuk
Foto: Avond van het woonvraagstuk.

Wysiwyg