Meedenken over het verkeersplan van de gemeente Staphorst

Home > Inwoners > Actuele berichten > Meedenken over het verkeersplan van de gemeente Staphorst

Meedenken over het verkeersplan van de gemeente Staphorst

RSS
Dit item is verlopen op 05-04-2017.

Hoe ziet de verkeerssituatie in Staphorst er in 2030 uit? Waarom is het nodig om maatregelen te nemen en hoe bepalen we onder welke omstandigheden dit nodig is? Dit soort vragen worden beantwoord in het Verkeersplan. We zijn benieuwd wat inwoners van dit plan vinden. Daarom nodigen wij u graag uit om uw zienswijze over dit plan kenbaar te maken.

Het verkeersplan

Het verkeersplan bestaat uit vier delen:

In het beleidskader is aangegeven hoe de verkeersstructuur van Staphorst is opgebouwd.  Daarnaast wordt beschreven welke ontwikkelingen invloed hebben op de hoeveelheid verkeer. Tot slot wordt in het beleidskader ook uitgelegd hoe we komende jaren bepalen onder welke omstandigheden het nodig is om wel of juist geen verkeersmaatregelen te nemen. In de uitvoeringsplannen is vervolgens aangegeven welke knelpunten er in de kernen zijn. Voor deze knelpunten zijn oplossingsrichtingen aangedragen.

Als u geïnteresseerd bent in wat er concreet in uw woonplaats gaat gebeuren kunt u het betreffende uitvoeringsplan op deze pagina downloaden. Bent u vooral benieuwd naar het verkeersbeleid, dan is het beleidskader voor u interessant.

Waarom willen we dat u meedenkt?

Een prettige woonomgeving maken we met elkaar. In het verkeer draagt u daar direct aan bij door veilig rijgedrag en rekening te houden met andere weggebruikers. Indirect kunt u uw bijdragen leveren door met de gemeente mee te denken over de maatregelen die de komende jaren genomen worden. 

Waar kunt u over meedenken?

Ontbreken er volgens u bijvoorbeeld nog knelpunten? Heeft u suggesties over hoe knelpunten opgelost kunnen worden? We horen het graag! Dit betekent echter niet dat we alle suggesties in het definitieve plan kunnen meenemen. Want als gemeente moeten we bijvoorbeeld voldoen aan juridische richtlijnen. Daarnaast heeft de gemeenteraad aangegeven dat zij zich kunnen vinden in de hoofdlijnen van het plan. Deze hoofdlijnen worden daarom niet meer ter discussie gesteld.

Wat doen we met uw zienswijze?

Alle zienswijzen worden gebundeld in een reactienota. Vervolgens bekijken we of we de reacties kunnen meenemen bij het opstellen van het definitieve plan. Hierna volgt behandeling in het college van B&W. Voor de zomervakantie wordt het plan vervolgens in de gemeenteraad besproken. Als u een zienswijze heeft ingediend ontvangt u voor de zomer een brief met daarin het antwoord op uw zienswijze en de datum van de raadsbehandeling.

Hoe en wanneer kunt u uw zienswijze indienen?

U kunt uw zienswijze tussen 21 februari en 4 april versturen naar gemeente@staphorst.nl of schriftelijk opsturen naar gemeente Staphorst, Postbus 2, 7950 AA Staphorst. Lukt het niet om het plan te downloaden? Dan ligt het plan ook ter inzage in het gemeentehuis.

Wysiwyg