Sluit venster x

Ondanks de maatregelen vanwege het coronavirus proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Alleen op afspraak geopend

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend. U kunt hiervoor een afspraak maken. Denk er dan aan dat u een mondkapje meeneemt en opdoet tijdens uw bezoek aan het gemeentehuis.

Digitaal waar dat kan

De digitale dienstverlening gaat wel door. Wij adviseren u om zoveel mogelijk zaken digitaal te regelen.

Maatregelen vanwege het coronavirus

Home > Inwoners > Actuele berichten > Maatregelen vanwege het coronavirus

Maatregelen vanwege het coronavirus

RSS

Op donderdag 6 augustus vertelden premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge op televisie over corona en de extra regels. De belangrijkste maatregelen leggen we hieronder uit.

Overzicht aangepaste landelijke coronaregels

Onderwijs

 • Voor het nieuwe schooljaar begint, zijn er veel activiteiten. Bijvoorbeeld een kennismaking met de school, universiteit of studentenvereniging.De kennismaking gebeurt online.
 • Is het toch nodig om informatie te geven aan een groep? Dan mag samenkomen alleen in een kleine groep. 
 • Studentenverenigingen mogen geen bijeenkomsten organiseren.
 • Studieverenigingen en studentensportverenigingen mogen een bijeenkomst organiseren als dit echt nodig is.
  - De bijeenkomst is voor een kleine groep studenten.
  - De bijeenkomst duurt tot uiterlijk 22.00 uur.
  - De bijeenkomst is zonder alcohol.

Horeca

 • Voor cafés en restaurants gelden ook aangepaste regels. De regels gelden voor binnen en buiten. Het aantal bezoekers maakt niet uit.
 • U moet reserveren.
 • U krijgt een zitplaats aan een tafel of aan de bar.
 • Bij aankomst krijgt u vragen over uw gezondheid. Bijvoorbeeld of u koorts heeft. Of verkouden bent.
 • U geeft uw naam en telefoonnummer op. Wordt iemand ziek die in het restaurant of café is geweest? Dan belt de GGD u op.

Schiphol

 • Op Schiphol laten reizigers zich bij aankomst testen op corona. Deze reizigers komen uit landen waar veel coronabesmettingen zijn.
 • De reizigers krijgen het dringend advies om thuis te blijven (quarantaine).
 • Na 7 dagen worden ze weer getest.
 • Reizigers die zich niet laten testen, moeten thuis 2 weken in quarantaine. 

Lokale maatregelen

 • In de eigen omgeving kunnen extra maatregelen gelden. Bijvoorbeeld aanpassing van de openingstijden van cafés. Of sluiting van een winkelcentrum.
 • Ook kunnen activiteiten met veel mensen worden gestopt. Bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd.

Niet vergeten:

 • Blijf thuis bij klachten en laat u testen.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen. Ook bij bezoek thuis.
 • Blijf weg van drukke plekken.
 • Was vaak uw handen.

Infographic aanvullende maatregelen coronavirus


Update 25 juni:


Op woensdag 24 juni hielden minister president Rutte en minister de Jonge voorlopig de laatste landelijke persconferentie over corona-maatregelen. Dat betekent een nieuw hoofdstuk naar meer ruimte met algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is nog niet verdwenen en er is nog geen vaccin. Wel kunnen we weer een stap vooruit zetten in de corona-aanpak. De belangrijkste regels per 1 juli:

De basisregels

 • Heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Was vaak uw handen.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Die aanpak werkt. De piek aan besmettingen is voorbij, het virus hebben we onder controle gekregen. We kunnen uitgebreid testen en intensief bron- en contactonderzoek doen. Zo zijn we in staat snel en gericht bij te sturen en verspreiding van het virus tegen te gaan, daar waar het virus oplaait.

Uitzonderingen 1,5 meter afstand

De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar er zijn uitzonderingen:

 • kinderen tot en met 12 jaar;
 • kinderen tot 18 jaar onderling;
 • contact tussen hulpbehoevenden en hun begeleiders;
 • mensen met contactberoepen;
 • sporters (binnen en buiten), acteurs en dansers.

Algemene regels voor activiteiten binnen

 • We houden 1,5 meter afstand van anderen.
 • Maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel).
 • Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf.
 • In winkels, musea, bibliotheken en andere locaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal personen.
 • Discotheken en nachtclubs blijven tot 1 september gesloten.

Algemene regels voor activiteiten buiten

 • We houden 1,5 meter afstand van anderen.
 • Maximaal 250 personen (exclusief personeel).
 • In de horeca wordt altijd gewerkt met een vaste zitplaats. Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, een reservering en een gezondheidscheck vooraf.
 • In dierentuinen, pretparken en andere buitenlocaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal personen per ruimte.

Vervoer

 • In het OV, taxi’s en touringcars zijn alle zitplaatsen beschikbaar. Wel blijft een niet-medisch mondkapje verplicht.
 • Voor privévervoer geldt: een mondkapje wordt geadviseerd wanneer meerdere mensen in één auto reizen en zij niet tot hetzelfde huishouden behoren.

Meer onderwijsactiviteiten

 • Met ingang van het nieuwe studiejaar mogen er weer meer onderwijsactiviteiten plaatsvinden op mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten. Hier houden studenten 1,5 meter afstand tot anderen.

Zingen en spreekkoren in groepsverband

 • Spreekkoren, hard meezingen of schreeuwen in groepsverband is niet toegestaan. Voor zangkoren en zangensembles wordt repeteren en optreden weer mogelijk. Onder welke voorwaarden, daarover komt het RIVM op zeer korte termijn met een advies.

Tot slot

Er wordt wereldwijd gewerkt aan medicijnen en vaccins tegen het coronavirus. Uiteindelijk moet dat leiden tot het opheffen van de algemene regels, zoals het 1,5 meter afstand houden. Maar zolang het virus er is, zullen we ons aan de algemene regels moeten houden. Als daar grote veranderingen in zijn, houden wij u op de hoogte. Wilt u meer specifieke informatie over corona en de afgesproken regels, kijk dan op de website van de Rijksoverheid.

Samen houden we vol. Want corona onder controle houden, dat kunnen we alleen samen.
 


Update 28 mei:


Vanaf 1 juni testen mogelijk voor iedereen met milde klachten

Iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, kan vanaf 1 juni via een landelijk nummer een afspraak maken om zich te laten testen bij de GGD. In heel Nederland is het aantal testlocaties van de GGD’en uitgebreid tot ruim 80. Is er sprake van een besmetting met het coronavirus dan start de GGD een bron- en contactonderzoek. Ook na 1 juni blijft het opvolgen van de hygiënemaatregelen en de 1,5 meter afstandsregel door alle Nederlanders van groot belang, naast uitgebreid testen en traceren.
Om een testafspraak te maken is vanaf 1 juni een landelijk gratis telefoonnummer beschikbaar. Het nummer wordt op 1 juni om 08.00 uur bekendgemaakt en is vanaf dat moment zeven dagen per week, van 08.00 uur tot 20.00 uur bereikbaar om een afspraak te maken bij een testlocatie in de buurt. In heel Nederland zijn ruim 80 testlocaties beschikbaar, verdeeld over de 25 GGD-regio’s. In de Regio IJsselland zijn dat er 4. Indien nodig zal dat aantal de komende tijd verder groeien. De GGD’en beschikken daarnaast over een aantal mobiele testlocaties en testteams die waar nodig aan huis komen.
Meer informatie hierover is te vinden op de website van GGD IJsselland.
 


update 20 mei:


Corona-aanpak, de volgende stap

Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. Per 1 juni kunnen we in Nederland opnieuw enkele maatregelen versoepelen: ‘alleen’ wordt weer iets meer ‘samen’. Daarbij gelden wel de nodige voorwaarden.

Voor iedereen blijft gelden

 • Was vaak uw handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • 70-plussers of mensen met een kwetsbare gezondheid zijn extra voorzichtig.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten.
 • Vermijd drukte (ga weg als u geen 1,5 meter afstand tot anderen kunt houden).

De aanpassing van de maatregelen per 1 juni

Groepen

 • Buiten mogen mensen bij elkaar komen als zij 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren.
 • In alle gebouwen die publiek toegankelijk zijn, mogen maximaal 30 mensen bij elkaar komen. Wel hanteren we ook hier de 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Thuis blijft het dringende advies om voor bezoekers 1,5 meter afstand aan te houden, zowel binnen als in de tuin en op het balkon.

Horeca - 1 juni vanaf 12.00 uur

 • Restaurants en cafés mogen onder voorwaarden weer open.

Onderwijs

 • Voortgezet onderwijs gaat op 2 juni open.
 • Op 8 juni gaat het basisonderwijs weer voor 100% open.
 • De buitenschoolse opvang gaat ook per 8 juni open.
 • Op 15 juni gaan het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs (hbo en universiteiten) weer beperkt starten met toetsing, tentamens, praktijklessen en begeleiding van kwetsbare studenten.

Culturele instellingen – 1 juni vanaf 12.00 uur

 • Film-, theater- en concertzalen mogen open onder voorwaarden.
 • Musea en monumenten mogen open als bezoekers vooraf kaartjes kopen.
 • Muziekscholen en centra voor de kunsten kunnen open.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer is alleen bedoeld voor noodzakelijke reizen. Per 1 juni is een niet-medisch mondkapje verplicht voor reizigers van 13 jaar en ouder. Reizigers die na 1 juni geen mondkapje dragen, kunnen een boete van € 95,- krijgen.

Verpleeghuizen

Op één locatie per GGD-regio wordt bezoek aan verpleeghuizen beperkt en onder strenge voorwaarden toegelaten. Vanaf 25 mei zal dit worden uitgebreid naar meer locaties. Het perspectief is dat vanaf 15 juni de bezoekregeling landelijk wordt aangepast.

Stap voor stap

De Nederlandse corona‐aanpak is erop gericht het virus maximaal onder controle te houden, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Inmiddels zijn er door de naleving van de maatregelen goede resultaten bereikt; de cijfers laten een positieve ontwikkeling zien en dus komt er stap voor stap meer ruimte.

Het kabinet begint met het aanpassen van maatregelen in de buurt, lokaal. Dat geeft weinig drukte op straat, in het verkeer en in het openbaar vervoer. Dan volgen aanpassingen op regionaal niveau, dan op landelijk niveau. Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot om alles zo beheersbaar en georganiseerd mogelijk te laten verlopen.

Het versoepelen van maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft. Het moet dan ook behoedzaam gebeuren. Als het echt nodig is, dan kan en moet een besluit om meer ruimte te geven weer worden teruggedraaid.

Lees hier het meest actuele factsheet over de coronamaatregelen
 

Update 12 mei


Scholen, sport en contactberoepen opgestart

Sinds 11 mei zijn de maatregelen vanwege corona op een aantal onderdelen versoepeld. Afgelopen maandagochtend zagen we veel blije kinderen, ouders en leerkrachten, want de basisscholen en de kinderopvang starten stapje voor stapje weer op. Waar veel mensen ook reikhalzend naar uitkeken: we kunnen weer naar de kapper! Net als rijinstructeurs, schoonheidsspecialisten, diëtisten, pedicures, ergotherapeuten en homeopaten mogen die weer aan de slag. We mogen ook weer buiten sporten. Er gelden nog wel voorwaarden voor het sporten, daar hebben de gemeente en de sportverenigingen inmiddels afspraken over gemaakt. De sportverengingen melden vooraf hun activiteiten bij de gemeente en pakken daarna zelf de activiteiten op.

De basisregels blijven belangrijk, ook na 11 mei

Per juni en juli wordt er nog meer mogelijk. Vooral in de horeca en recreatie. Tenminste… als we het virus samen onder controle houden. Of dat gebeurt, is afhankelijk van ons eigen gedrag. Hoe fijn het ook is om weer wat meer vrijheid te hebben, onze eigen gezondheid en die van de mensen om ons heen blijft de eerste prioriteit. Zolang het coronavirus er nog is, blijven we elkaar de ruimte geven en zijn de basisregels van kracht:

 • Vermijd drukte.
 • Werk vanuit huis als dat kan.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Blijf altijd thuis bij klachten.
 • Bij benauwdheid en/of koorts blijven alle gezinsleden thuis.
 • En natuurlijk: handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken en meteen weggooien.
 • Bent u 70 jaar of ouder, of heeft u een kwetsbare gezondheid, wees dan extra voorzichtig.

Geef elkaar de ruimte, ook onderweg
 


Update 7 mei:


Gisteravond hebben we op de landelijke persconferentie allemaal kunnen horen dat we naar een stapsgewijze versoepeling van de maatregelen gaan. Daarbij worden we opgeroepen om onze verantwoordelijkheid te nemen en op onze gezondheid te blijven letten. Het coronavirus is er nog steeds.

De basisregels voor omgaan met het coronavirus zijn nog steeds:

 • 1,5 meter afstand
 • Vermijd drukte
 • Werk zoveel mogelijk thuis
 • Was vaak je handen
 • Heb je klachten? Blijf thuis!

Stap voor stap nieuwe maatregelen

Er zijn nieuwe maatregelen aangekondigd, die stap voor stap worden ingevoerd. Daarbij is nadrukkelijk aangegeven dat dit alleen kan, als het coronavirus onder controle blijft. Op 11 mei is de eerste stap.

Wat kan wel per 11 mei

 • Buitensport, jeugd en jongeren mag onder begeleiding, nog geen wedstrijden
 • Buitensport ook voor volwassenen mogelijk. Wel 1,5 meter afstand, geen wedstrijden
 • Bibliotheken gaan weer open
 • Contactberoepen mogen weer aan de slag
 • Speciaal- en basisonderwijs start op

Meer informatie

In onderstaande factsheet worden alle 5 stappen weergegeven. Hoe deze stapsgewijze invoering er in de praktijk uit gaat zien, is nog niet op alle onderdelen tot in detail duidelijk. Wij verwachten dat vanuit het Rijk en de Veiligheidsregio de komende periode meer informatie komt. Wilt u meer weten? Zie daarvoor ook de website van de Rijksoverheid.

Infographic stappenplan versoepeling coronamaatregelen


Update 30 april:


Noodverordening aangepast per 29 april

De noodverordening van regio IJsselland is aangepast op de meeste recente landelijke maatregelen vanwege corona. De aangepaste noodverordening is op 29 april op de website van de regio IJsselland geplaatst. De noodverordening geldt in het gebied van Veiligheidsregio IJsselland. Dus ook voor de gemeente Staphorst. In de noodverordening staan algemeen verbindende voorschriften en kan gehandhaafd worden op openbare orde en veiligheid door een bevoegd ambtenaar of de politie.

Buitensport jeugd start voorzichtig op

Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Wij hebben alle ons bekende buitensportaanbieders in de gemeente Staphorst per e-mail geïnformeerd hoe dit weer opgestart kan worden. Of de verenigingen hier gebruik van maken en wat ze aan activiteiten gaan aanbieden, bepalen ze zelf. Wel moeten ze eerst bij de gemeente melden welke activiteiten weer opgestart worden. De eerste meldingen zijn inmiddels bij ons binnen. Over hoe, wat en waar er gesport kan worden, communiceren de sportaanbieders zelf met leden en inwoners. Houd de e-mail en de website van uw sportclub daarvoor in de gaten. 

Impact op inwoners regio IJsselland

GGD IJsselland heeft van 8 t/m 15 april onderzocht welke impact het coronavirus heeft op de inwoners van IJsselland. Er is een vragenlijst uitgezet onder panelleden van de GGD, via social media en de regionale en lokale pers. De komende periode gaat de regio IJsselland dit vaker monitoren. De belangrijkste resultaten van de eerste peiling zijn gepresenteerd.

Infographic GGD IJsselland

Zie voor meer informatie ook de website van GGD IJsselland.
 


Update 25 april:


Buitensport kinderen en jeugd vanaf 29 april

Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging. Om dit binnen de maatregelen te kunnen organiseren, geldt een protocol voor buitensportactiviteiten. Wij hebben alle ons bekende buitensportaanbieders in de gemeente Staphorst per e-mail geïnformeerd hoe dit weer opgestart kan worden. Mocht u hier vragen over hebben of deze e-mail als buitensportaanbieder gemist hebben, neem dan contact op met de gemeente Staphorst.
 


Update 22 april:


De landelijke maatregelen zijn verlengd tot en met 19 mei

Op 21 april is in een landelijke persconferentie een verlenging van de corona-maatregelen aangekondigd. Om met elkaar door deze coronacrisis te komen, zijn de meeste maatregelen verlengd. Tot en met 19 mei geldt: blijf zoveel mogelijk thuis. Werk thuis als dat kan en ga alleen naar buiten als dat nodig is: boodschappen doen, de hond uitlaten, een frisse neus halen of iets voor een ander te doen. Blijf op 1,5 meter afstand van anderen, behalve binnen uw gezin/huishouden. Ga zoveel mogelijk alleen op pad.

Gewijzigde maatregelen

Op een aantal terreinen gelden nu wel nieuwe maatregelen.

Basisonderwijs, dag- en gastouderopvang open per 11 mei

 • Op 11 mei openen scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs en de dag- en gastouderopvang weer (gedeeltelijk) hun deuren.
 • De scholen en kinderopvang gaan zelf uitwerken hoe dat dan gaat en informeren ouders over wat dit precies betekent.
 • Ouders wordt opgeroepen kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school of opvang te brengen om zo het openbaar vervoer te ontlasten.

Voortgezet onderwijs open per 2 juni

 • Scholen in het voortgezet onderwijs gaan voorbereidingen treffen zodat leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf dinsdag 2 juni weer (deels) naar school kunnen.
 • De scholen zullen tezijnertijd de ouders en kinderentegen informeren hoe dat ingevuld wordt.

Evenementen verboden tot 1 september

 • Het huidige verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht wordt verlengd tot 1 september.
 • Als gemeente Staphorst vinden het belangrijk dat organisatoren van evenementen hier geen onnodige schade door leiden. Als u leges hebt betaald voor vergunningen die vanwege Corona afgelast worden en u krijgt dit niet bij uw verzekering vergoed, dan kunt u een verzoek indienen om deze teruggestort te krijgen.

Zelfstandig wonende ouderen vanaf 29 april beperkt bezoek

 • Zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder mogen vanaf 29 april met enige regelmaat bezoek ontvangen van één of twee vaste personen.

Buitensport kinderen en jongeren deels vanaf 29 april

 • Vanaf 29 april komt er weer meer ruimte voor georganiseerde buitensport voor kinderen tot en met 12 jaar en jongeren tot en met 18 jaar.
 • Officiële wedstrijden blijven nog wel verboden.
 • Kinderen tot en met 12 jaar mogen onder begeleiding samen buiten sporten.
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
 • De gemeente Staphorst gaat in overleg met de sportverenigingen hoe dat vanaf 29 april georganiseerd wordt. Hierover volgt later meer informatie.
 • Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen.

Overige maatregelen verlengd tot en met 19 mei 2020

 • Groepsvorming van meer dan 2 personen (buiten het eigen gezin) blijft verboden.
 • Kinderen tot 12 jaar mogen buiten spelen onder begeleiding van volwassenen.
 • Horeca blijft dicht tot en met 19 mei. Afhalen en bezorgen is wel mogelijk.
 • Jongerenketen blijven gesloten.
 • Winkels zijn open, maar hanteren een deurbeleid. Doe in uw eentje boodschappen en alleen als het nodig is en bewaar ook daar 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Contactberoepen als kappers, nagelstylisten en rijinstructeurs mogen hun vak nog niet uitoefenen.
 • (Para)medische beoefenaars mogen werken als er een individuele medische indicatie bestaat, de zorg niet op afstand kan worden gegeven of kan worden uitgesteld én de beoefenaar alle gezondheidsadviezen kan naleven.

Let op!

Op deze website hebben we u gedurende de coronacrisis steeds bijgepraat en geïnformeerd over de maatregelen. Alle berichten van voor 22 april, met name daar waar data genoemd worden, kunnen (deels) verouderd zijn.

Hebt u vragen? Neem contact op!

Hebt u hier vragen over, of loopt u vanwege corona tegen problemen aan, neem dan contact op met de gemeente Staphorst. Wij luisteren graag, helpen of ondersteunen, of verwijzen u door naar meer gespecialiseerde informatie of ondersteuning.

Blijf zoveel mogelijk thuis, houd 1,5 meter afstand en was vaker je handen: alleen samen krijgen we corona onder controle.
 


Update 14 april:


Paasweekeinde in onze gemeente rustig verlopen

Het paasweekeinde is in gemeente Staphorst rustig verlopen. De paasdagen verliepen natuurlijk niet zoals we gewend zijn. Normaal gesproken komen we bij elkaar in de kerk, bij familie, bij de vreugdevuren en bij evenementen. Dat kon nu niet. Dit jaar bleven we thuis bij het eigen gezin om op eigen wijze Pasen te vieren. Onze inwoners hebben daarbij de maatregelen goed in acht genomen. Natuurlijk werden er boodschappen gedaan, gingen mensen soms een blokje om en zijn hier en daar kleine groepen mensen aangesproken, maar het algemene beeld was rustig. Het is erg prettig om te zien dat we met elkaar onze verantwoordelijkheid nemen in coronatijd. Staphorst, we zijn trots op jullie!

Vandaag hangen we de vlag uit

Vandaag is het 14 april. De datum waarop onze gemeente 75 jaar geleden werd bevrijd. Daarom wapperen op deze dag overal in de gemeente de vlaggen in de masten. Het is prachtig om te zien hoeveel gehoor hieraan wordt gegeven. Zowel 75 jaar geleden als nu is saamhorigheid wat ons bindt. #overijsselviertvrijheid #samenkomenwehierdoorheen.

Fotocollage van vlaggen bij woningen

Dienstregeling busvervoer Syntus aangepast

Vanaf vandaag voert Syntus een speciale aangepaste coronadienstregeling in voor busvervoer. De ritten zijn beter verspreid over de hele dag en er wordt rekening gehouden met belangrijke bestemmingen in het reisgebied en de 1,5 meter afstand maatregel. Alle informatie over de dienstregeling die vanaf 14 april geldt, staat op de website van Syntus. De aangepaste dienstregeling is ten minste geldig t/m 9 mei 2020. De treinen rijden nog altijd volledig volgens de gebruikelijke dienstregeling.
 


Update 9 april:


Sportaccommodaties van de gemeente Staphorst

Sinds 16 maart zijn de sportaccommodaties in gemeente Staphorst gesloten. Wij begrijpen dat dit vervelend is voor de sport, ook in financieel opzicht. We gaan daarom in overleg met de hoofdgebruikers die de sporthal, de gymzalen, de voetbalterreinen en het Dienstencentrum van de gemeente Staphorst huren. We versturen nu ook geen rekeningen voor de huur. Na deze periode gaan we samen uitzoeken welke compensatieregelingen en oplossingen het beste bij de verschillende accommodaties passen. Wij blijven het versturen van de rekeningen opschorten zolang de accommodaties niet gebruikt kunnen worden.

Kinderopvang cruciale beroepen ’s nachts of in het weekend

Bij een aantal cruciale beroepen komt het voor dat er ’s avonds of in het weekend gewerkt moet worden. En dan kan kinderopvang in coronatijd een probleem zijn. Als ouders zelf geen mogelijkheid hebben om de opvang voor hun kinderen te regelen, kunnen wij dat organiseren met kinderopvangorganisaties in onze gemeente. We hebben samen met de kinderopvang alles in gereedheid gebracht om 24 uurs opvang (dag, nacht en weekend) te bieden. Deze regeling geldt voor alle mensen die een cruciaal beroep uitoefenen. De noodopvang is ook beschikbaar voor ouders die normaal gesproken geen gebruik van kinderopvang maken. Heeft u een cruciaal beroep en wilt u gebruik maken van de noodopvang? U kunt zich bij de gemeente melden via het telefoonnummer (0522) 46 75 60.

Wethouder Lucas Mulder over corona

Wethouder Mulder staat stil bij scholen en ondernemers in coronatijd en vraagt de inwoners van Staphorst ook met het Paasweekend voor de deur de maatregelen vol te houden en vooral lokaal boodschappen te blijven doen. “Koop in den vreemde niet, wat uw eigen dorp u biedt!”


 


Update 3 april:


Wethouder Alwin Mussche over corona

Helaas gaan de coronamaatregelen nog wel even duren. Dat wordt best een uitdaging met het mooie weer op komst. Maar zoals wethouder Alwin Mussche zegt: hou vol, samen komen we hier doorheen!


 


Update 1 april:


Dinsdag 31 maart is er een landelijke persconferentie geweest waarin minister president Rutte heeft aangekondigd dat alle maatregelen vanwege corona tot en met 6 april zijn verlengd naar 28 april. Dat doen we om zoveel mogelijk verspreiding van het virus tegen te gaan. Zo hopen we de zorg in Nederland te kunnen blijven geven die de coronapatiënten nodig hebben.

Dat dit niet altijd makkelijk of prettig is, realiseren wij ons maar al te goed. Toch zien we in Staphorst dat iedereen er het beste van probeert te maken. De meeste mensen houden zich goed aan de maatregelen. Daar waar het af en toe niet lukt, spreken mensen elkaar er ook op aan en helpen we elkaar om hier doorheen te komen. Wij waarderen dat enorm.

In dit overzicht hebben we de maatregelen die nu gelden voor u onder elkaar gezet. Hebt u hier vragen over? Bekijk dan de veel gestelde vragen over de maatregelen van de overheid.

Onze dienstverlening

 • Het gemeentehuis is tot en met 28 april alleen op afspraak geopend. Stukken die ter inzage liggen op het gemeentehuis kunt u inzien door een afspraak te maken. Bel hiervoor ons algemene nummer (0522) 46 74 00.
 • In Staphorst zijn veel ondernemers, waarvan sommigen het nu zwaar hebben. Op onze website staat een overzicht met landelijke en lokale steunmaatregelingen voor ondernemers en zzp-ers.
 • De gezondheid van u als inwoners is nu onze grote prioriteit. Als gemeente gaan we samen met de politie er op toe zien dat iedereen zich aan de maatregelen houdt. We letten met name op groepsvorming en dat iedereen 1,5 meter afstand naar elkaar bewaart. Bij overtredingen kunnen er boetes uitgedeeld worden.

Coronamaatregelen

 • Alle scholen blijven dicht tot na de meivakantie.
 • Sportaccommodaties en kinderopvang blijven dicht tot en met 28 april. De sportvelden mogen ook niet ook op eigen initiatief door kinderen of jongeren gebruikt worden.
 • Horeca blijft dicht tot en met 28 april. Afhalen en bezorgen is wel mogelijk.
 • Alle evenementen blijven tot en met 1 juni geannuleerd.
 • Groepsvorming van meer dan 2 personen (buiten het eigen gezin) blijft verboden.
 • Kinderen tot 12 jaar mogen buiten spelen onder begeleiding van volwassenen. Die volwassenen moeten wel 1,5 meter afstand naar elkaar bewaren. En zie er ook op toe dat de groep kinderen niet te groot wordt.
 • Jongeren mogen niet met meer dan 2 personen samenkomen tot en met 28 april. Dat betekent geen groepsvorming en de keten blijven gesloten.
 • Boodschappen doen mag, ook op de markt, maar doe in uw eentje boodschappen, maar doe dit alleen als het nodig is en bewaar ook daar 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Alle horeca is gesloten tot en met 28 april. Afhalen mag wel.
 • Kapperszaken en schoonheidssalons zijn tot en met 28 april gesloten.
 • Alle contactberoepen zijn ook tot en met 28 maart verboden.

Wat kunt u zelf doen?


 


Update 27 maart:


 • Nieuwe noodverordening Veiligheidsregio IJsselland.
 • Filmpje van burgemeester Gerrit Jan Kok over corona in Staphorst.


Update 26 maart:Update 24 maart:


 • Het gemeentehuis is nog steeds alleen op afspraak geopend. Stukken die ter inzage liggen op het gemeentehuis kunt u inzien door een afspraak te maken. Bel hiervoor ons algemene nummer (0522) 46 74 00.
 • Het overzicht met de verschillende steunmaatregelingen voor ondernemers is naast de landelijke maatregelen nu ook aangevuld met steunmaatregelen uit onze eigen gemeente. Om de informatie zo zuiver mogelijk te houden, staan er doorlinks in naar de betreffende websites.
 • Alle evenementen tot en met 1 juni zijn geannuleerd. Helaas betekent dit dat ook alle publieke activiteiten en bijeenkomsten in het kader van 75 jaar Vrijheid en herdenken zijn geannuleerd. Dit geldt ook voor de vreugedevuren.
 • Groepsvorming van meer dan 3 personen (buiten het eigen gezin) is verboden tot met 1 juni.
 • Jongeren mogen ook niet met meer dan 3 personen samenkomen tot en met 1 juni. Dat betekent dat de keten gesloten blijven en dat jongeren niet meer mogen samen komen om een potje te voetballen.
 • De sporthallen en sportvelden in onze gemeente waren al gesloten. Tot en met 1 juni mogen de sportvelden ook niet meer op eigen initiatief door groepen inwoners gebruikt worden.
 • Boodschappen doen mag, ook op de markt, maar doe in uw eentje boodschappen, dus niet met zijn tweeën of met kinderen. Doe dit alleen als het nodig is en bewaar ook daar 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Kapperszaken en schoonheidssalons zijn nu ook tot en met 6 april gesloten.
 • Nogmaals drukken wij u op het hart om de richtlijnen van het RIVM op te volgen. Let daarbij ook op de adviezen; was uw handen, mijd fysiek contact, hou 1,5 meter afstand en kom niet met meer dan 3 mensen (buiten uw gezin om) bij elkaar. We moeten hierin allemaal verantwoording nemen.
 • Later deze week publiceren wij een actuele noodverordening op onze website.
   

Update 19 maart:


 • We hebben een kort overzicht gemaakt met de verschillende steunmaatregelingen voor ondernemers. Om de informatie zo zuiver mogelijk te houden, staan er doorlinks in naar de betreffende websites.
 • Het gemeentehuis is nog steeds alleen op afspraak geopend. Stukken die ter inzage liggen op het gemeentehuis kunt u inzien door een afspraak te maken. Bel hiervoor ons algemene nummer (0522) 46 74 00.
 • Nogmaals drukken wij u op het hart om de richtlijnen van het RIVM op te volgen. Let daarbij ook op de adviezen; houd afstand van elkaar, mijd sociaal contact en denk goed na voor u op bezoek of naar een (kleine) bijeenkomst gaat. We moeten hierin allemaal onze verantwoordelijkheid nemen.
   

Update woensdag 18 maart 2020:


De eerder gemelde maatregelen blijven van kracht. Ondertussen zijn er weer aanvullingen en ook lokaal zien we dat organisaties in Staphorst en omgeving op de situatie inspelen. Daarom hier enkele aanvullingen:

 • In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, gaat de raadsvergadering van 24 maart niet door.
 • Er zijn nieuwe coronabesmettingen in Staphorst geconstateerd. Het zijn er nu 3 in totaal. Op de website van de GGD kunt u het aantal besmettingen in onze regio actueel blijven volgen.
 • In navolging van landelijke maatregelen sluiten zorginstellingen voor ouderen, zoals de Berghorst, hun deuren voor bezoekers, vrijwilligers en externe relaties. Wij vragen u voor de bescherming van onze senioren dringend om deze maatregel op te volgen.
 • Er was een storing in het landelijk systeem voor burgerzaken waardoor u niet digitaal iets kon aanvragen of een melding doorgeven. Dit is inmiddels opgelost.
 • Gisteren zijn landelijke maatregelen aangekondigd om ondernemers en zzp-ers te ondersteunen in deze moeilijke tijden. Wij werken nu aan een overzicht wat dat voor u als ondernemer betekent en zullen deze informatie in een apart bericht op onze website plaatsen.
   

Update dinsdag 17 maart 2020:


Veiligheidsregio IJsselland heeft naar aanleiding van corona een noodverordening opgesteld. Daarin staat dat de landelijke maatregelen opgevolgd moeten worden en dat wij als gemeente en politie er op moeten toezien dat deze worden nageleefd. Dat kan betekenen dat wij in een noodsituatie op deze maatregelen moeten handhaven.

 • Restaurants blijven gesloten, Maar er mogen wel maaltijden worden bezorgd en afgehaald.
 • Op dit moment werkt de landelijke overheid aan een pakket met regelingen voor getroffen ondernemers. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij daarover berichten.
 • Syntus Overijssel past de dienstregeling voor het busvervoer aan vanaf 18 maart tot en met tenminste 4 april 2020.
 • Het Provinciale programma 75 jaar Vrijheid heeft haar activiteiten afgelast. Op dit moment inventariseren wij welke lokale activiteiten na 6 april uitgesteld of afgelast worden. Zodra wij meer weten zullen wij dit aanpassen op onze website, de pagina Activiteiten 75 jaar Vrijheid.
   


Update maandag 16 maart 2020:


Naar aanleiding van landelijke maatregelen hebben we in de gemeente Staphorst een kernteam corona geformeerd. Wij volgen de landelijke richtlijnen, maar nemen uit voorzorg ook lokaal een aantal maatregelen. Wij blijven de ontwikkelingen dagelijks volgen en als hier nieuwe maatregelen uit voorkomen zullen wij hierover informeren. Let daarom op onze actuele berichtgeving over coronamaatregelen.

Maatregelen tot en met 6 april:

Algemene maatregelen

 • Scholen en Kinderopvang zijn gesloten, behalve voor kinderen van ouders met ‘cruciale beroepen'. Welke beroepen dat zijn vindt u op de website van de Rijksoverheid.
 • De Weekmarkt in Staphorst gaat door, zodat iedereen levensmiddelen kan blijven kopen. Wel zullen de kramen met meer afstand tot elkaar geplaatst worden.
 • Alle groepsactiviteiten van sportverenigingen zijn geannuleerd
 • Alle horeca is gesloten, met uitzondering van hotels
 • Het zwembad is gesloten
 • Alle evenementen zijn afgelast
 • De bibliotheek is gesloten
 • Het Dienstencentrum is gesloten voor sociale activiteiten.
 • De gemeentelijke sporthallen zijn gesloten
 • Kerken nemen passende maatregelen

Dienstverlening gemeentehuis

 • Onze dienstverlening draait door, maar dan telefonisch, digitaal of op afspraak.
 • Telefonische bereikbaarheid gemeente Staphorst: van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur (op vrijdag tot 16.00 uur) op (0522) 46 74 00 of bel: 140522.
 • Onze medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis.
 • Onze medewerkers doen geen huisbezoeken, met uitzondering van crisissituaties.
 • Onze medewerkers ontvangen geen onnodig bezoek. Afspraken worden telefonisch gedaan.

Coronaverspreiding voorkomen

De belangrijkste hygiënemaatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen, zijn:

 • Handen wassen met water en zeep.
 • Hoesten en niezen in de binnenkant van je ellenboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Beperk fysiek contact en schud geen handen.
 • Werk thuis als het kan.

Twijfelt u over uw gezondheid?

 • Kijk voor meer informatie over uw gezondheid op de website van de GGD, bel GGD IJsselland op telefoonnummer: 0800-1351 of neem contact op met de GGD via het contactformulier.
 • Op de website van het RIVM vindt u ook antwoorden op veel gestelde vragen. Staat uw vraag hier niet tussen? Bel dan het landelijke publieksnummer 0800-1351.
 • Hebt u een luisterend oor, advies of extra hulp nodig omdat u in quarantaine of thuisisolatie zit? Rode Kruis Hulplijn: 070 - 44 55 888.
 • Hebt u coronaverschijnselen? Bel dan met uw huisarts.

Vragen?

 • Voor al uw vragen over corona kunt u de rijksoverheid bellen op 0800 - 1351 (tussen 08.00 en 22.00 uur).
 • Heeft u vragen over de maatregelen vanuit de gemeente Staphorst rondom corona? U kunt deze mailen naar gemeente@staphorst.nl of bellen naar telefoonnummer (0522) 46 74 00. Uw vraag wordt dan in het kernteam Corona behandeld.

Wysiwyg