Inwoners hebben meer zeggenschap over hun eigen bomen

Home > Inwoners > Actuele berichten > Inwoners hebben meer zeggenschap over hun eigen bomen

Inwoners hebben meer zeggenschap over hun eigen bomen

RSS
Dit item is verlopen op 01-05-2019.

Op 19 maart 2019 heeft de gemeenteraad het beleidsplan particuliere bomen vastgesteld. Inwoners van Staphorst krijgen meer vrijheid en zeggenschap bij aanplant, beheer, kap en herplant van hun bomen. Dit houdt in dat voor een aanzienlijk deel van de bomen geen ‘omgevingsvergunning kap’ meer nodig is.

Voor een deel van de gemeente is een vergunningvrij kapregime van kracht, voor een ander deel is een eenvoudige melding nodig. De bomen en landschapselementen die bescherming verdienen vallen nog onder de reguliere vergunningplicht. Wanneer een reguliere vergunningplicht geldt wordt niet zomaar een vergunning verleend, maar alleen als dat echt nodig is.

Groene Kaart

Het nieuwe beleid is vertaald in de zogenaamde ‘Groene Kaart’ van de gemeente Staphorst. Hierop staan alle beschermwaardige groenelementen, waaronder waardevolle bomen en landschapselementen als houtwallen en singels, geriefbosjes, eendenkooien en kerkenbosjes. Op de Groene Kaart kunt u zien of voor een boom een vergunning nodig is of niet. De kaart is digitaal beschikbaar en eenvoudig te raadplegen.

Wens inwoners

Op 19 maart heeft de gemeenteraad het beleidsplan particuliere bomen  vastgesteld. De raad baseert zich op de uitkomst van een enquête waaruit bleek dat inwoners belang hechten aan bomen, maar ook dat ze meer zelf meer vrijheid wilden om te beslissen over hun eigen bomen. Aan deze wens is de raad tegemoet gekomen. Er is meer vrijheid voor inwoners en er is bescherming voor bomen of landschapselementen die historisch, cultureel of landschappelijk waardevol zijn. Daarnaast is er tijdens het opstellen van het plan gekeken naar landelijke en provinciale wetgeving en beleid.

Gemeentelijke bomen

Voor gemeentelijke bomen heeft de raad al eerder, in 2016, beleid vastgesteld. Daarin staat beschreven hoe de gemeente omgaat met aanleg en beheer van gemeentelijke bomen en met verzoeken en klachten daarover.

Wysiwyg

Contact

T. (0522) 46 74 00 of bel: 140522
E. gemeente@staphorst.nl

Postbus 2
7950 AA Staphorst

Openingstijden

Gemeentehuis:
Binnenweg 26
7951 DE Staphorst

Gemeentewerf:
Gemeenteweg 36
7951 CN Staphorst