Sluit venster x

Ondanks de maatregelen vanwege het coronavirus proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Alleen op afspraak geopend

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Digitaal waar dat kan

De digitale dienstverlening gaat wel door. Wij adviseren u om zoveel mogelijk zaken digitaal te regelen.

Gemeente Staphorst presenteert jaarrekening over 2018

Home > Inwoners > Actuele berichten > Gemeente Staphorst presenteert jaarrekening over 2018

Gemeente Staphorst presenteert jaarrekening over 2018

RSS
Dit item is verlopen op 01-08-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst heeft de jaarrekening over 2018 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Positief saldo

De jaarrekening laat zien dat Staphorst afsluit met een positief saldo, maar dat er wel enkele punten van zorg zijn. Het positieve saldo is onder andere te danken aan de afname van het aantal bijstandsgerechtigden. Daarnaast vielen de kosten voor onderhoud en reparatie aan diverse wegen lager uit. Dit zorgt ervoor dat de gemeente Staphorst het jaar 2018 afsluit met een positief saldo van 85.000 euro. Wethouder Lucas Mulder: “Het is goed dat we nu geld overhouden, maar het is ook belangrijk om voorbereid te zijn op tijden waarin dit niet zo is. Daarom komt het overschot ten goede aan de reserve zonder bestemming.”

Jeugdzorg

Net als veel gemeenten in Nederland kampt ook de gemeente Staphorst met een tekort in de Jeugdzorg. Voor het jaar 2018 gaat dit om een bedrag van 800.000 euro. Dit komt doordat sinds 2015 de uitvoering van onder andere Jeugdzorg door het rijk naar de gemeenten is overgegaan en dit dus voor rekening van de gemeente is gekomen. Het idee was dat de zorg hierdoor laagdrempeliger én goedkoper zou worden. De zorg werd inderdaad laagdrempeliger; gezinnen komen steeds eerder in beeld. Dit leidde ertoe dat gemeenten meer gezinnen helpen, terwijl de zorgkosten omhoog gaan. De bezuiniging in de Jeugdzorg die het rijk daarbij heeft doorgevoerd, zorgt ook voor flinke tekorten. Dit tekort is voor 2018 gedekt uit een daarvoor ingestelde reserve.

In balans blijven

Naast een tekort op de Jeugdzorg had de gemeente ook een tegenvaller op het gebied van bouwvergunningen: dit aantal liep in 2018 terug en zorgde voor minder inkomsten. Wethouder Mulder: “Het jaar 2018 hebben we afgesloten met een positief resultaat. Rekenschap geven is ook de balans opmaken. We zien gemeentelijke taken groeien en budgetten krimpen. Het gaat nu over keuzes maken, de tering naar de nering zetten is nu het credo. We willen natuurlijk ook in balans blijven.”

Wysiwyg