Sluit venster x

Ondanks de maatregelen vanwege het coronavirus proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Alleen op afspraak geopend

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Digitaal waar dat kan

De digitale dienstverlening gaat wel door. Wij adviseren u om zoveel mogelijk zaken digitaal te regelen.

Gemeente Staphorst partner in Regionale EnergieStrategie

Home > Inwoners > Actuele berichten > Gemeente Staphorst partner in Regionale EnergieStrategie

Gemeente Staphorst partner in Regionale EnergieStrategie

RSS

De concept-RES van West-Overijssel is vrijdag 24 april gepresenteerd. De gemeente Staphorst is één van de partners in deze Regionale EnergieStrategie (RES). Hierin is vastgelegd dat in 2030 de helft van de elektriciteit moet worden opgewekt met zonne- en windenergie. Dat is drie keer zoveel als nu. Wethouder Alwin Mussche: "We houden ons hiermee aan het landelijke klimaatakkoord en werken dat uit. Er moet nog veel gebeuren, maar gelukkig zijn we in Staphorst al een heel eind."

De concept-RES is een eerste concept van de Energiestrategie. Volgend jaar moet de eerste definitieve versie klaar zijn. Deze krijgt daarna elke twee jaar een update.

Marcel Blind, duovoorzitter van de RES-regio West-Overijssel: "Dat we de komende tien jaar samen aan de slag gaan om de helft van onze elektriciteitsverbruik te verduurzamen staat vast. Hoe we dat gaan doen, hoe de verdeling precies zal zijn tussen zon en wind en waar de zonneparken en windmolens zullen komen staat nog niet vast en gaan we komen jaar uitwerken samen met de steden, dorpen, wijken en buurten."

Regionale Energiestrategie

Met deze RES voldoet West-Overijssel aan de landelijke verplichtingen. In het landelijke Klimaatakkoord is afgesproken dat er in 2030 in totaal 35 TWh aan stroom opgewekt wordt uit zonne- en windenergie op land.

De regio West-Overijssel is een van de 30 energieregio’s waarin Nederland verdeeld is. Elke regio maakt een Regionale Energiestrategie. Daarin staat welk deel ze voor haar rekening neemt en hoe ze dat gaat doen.

De RES-regio West-Overijssel bestaat uit:

  • Elf gemeenten: Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle.
  • Vier waterschappen: Drents Overijsselse Delta, Vallei & Veluwe, Vechtstromen en Rijn & IJssel.
  • Drie netbeheerders: Enexis Netbeheer, Rendo Netwerken en Coteq Netbeheer.

De regio werkt ook samen met inwoners, energiecoöperaties, natuur- en milieuorganisaties, agrariërs, ondernemers, grondeigenaren en andere belanghebbenden.

Hoe gaat het nu verder?

  • In april en mei 2020 praten de gemeenteraden, provinciale staten en het bestuur van het waterschap in West-Overijssel over de concept-strategie. Zij leveren adviezen die meegenomen worden in de ontwikkeling van de concept-RES naar de RES 1.0.
  • Op 1 juni 2020 leveren de samenwerkende partijen een concept-RES in bij het Rijk.
  • Op 1 juli 2021 dient West-Overijssel de RES 1.0 in. In die RES 1.0 staan de voorkeurslocaties voor zonneparken en windmolens, hoe die een plek krijgen in het landschap en hoe inwoners en ondernemers mee kunnen doen en mee kunnen profiteren van de te bouwen zonne- en windparken. Iedereen in West-Overijssel kan meedenken en meedoen. De gemeente houdt u daarover op de hoogte.

Infographic Regionale Energiestrategie West-Overijssel

Wysiwyg