Sluit venster x

Ondanks de maatregelen vanwege het coronavirus proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Alleen op afspraak geopend

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend. U kunt hiervoor een afspraak maken. Denk er dan aan dat u een mondkapje meeneemt en opdoet tijdens uw bezoek aan het gemeentehuis.

Digitaal waar dat kan

De digitale dienstverlening gaat wel door. Wij adviseren u om zoveel mogelijk zaken digitaal te regelen.

Geluidsmaatregelen bekend voor hoogst belaste woningen langs het spoor

Home > Inwoners > Actuele berichten > Geluidsmaatregelen bekend voor hoogst belaste woningen langs het spoor

Geluidsmaatregelen bekend voor hoogst belaste woningen langs het spoor

RSS
Dit item is verlopen op 31-12-2020.

In 2012 is in de Wet milieubeheer geregeld dat woningen waar het geluid van spoorwegen of rijkswegen hard is, gesaneerd worden. Saneren wil zeggen: zorgen dat het geluid in de woningen afneemt tot binnen de wettelijke grenzen. In het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) werkt ProRail aan stillere spoorwegen, Rijkswaterstaat aan stillere wegen. Dit doen zij in opdracht van het Ministerie van IenW.

Geluidsmaatregelen bekend

Om vast te kunnen stellen of er geluidsmaatregelen bij woningen langs het spoor nodig zijn, heeft ProRail berekeningen gedaan. Voor uw gemeente zijn de berekeningen nu klaar en is bekend welke maatregelen er nodig zijn en of dit technisch haalbaar is. Er zijn verschillende maatregelen mogelijk: het plaatsen van raildempers aan het spoor, het plaatsen of verhogen van geluidschermen naast het spoor en/of het geluid in de woningen verminderen met extra geluidsisolatie aan de woning.

Bekijk de geluidsmaatregelenkaart

Huiseigenaren en bewoners kunnen op www.mjpgspoor.nl op een geluidsmaatregelenkaart zien of hun huis in aanmerking komt voor sanering en zo ja welke maatregelen er zijn gepland. ProRail heeft de direct betrokkenen (huiseigenaren/bewoners) ook een brief gestuurd.

Vervolg

De komende maanden kunnen mensen vragen stellen via www.mjpgspoor.nl en de geluidsmaatregelen bekijken. Dit is een informele fase. De volgende formele stap is dat deze maatregelen worden voorgesteld in een speciaal ‘regionaal saneringsplan’. Dit regionale saneringsplan staat over enkele maanden op de website van Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV). Wie het niet eens is met de inhoud van het saneringsplan kan een zienswijze indienen, en daarna is er nog de mogelijkheid om in beroep te gaan. Pas nadat het saneringsplan definitief is vastgesteld wordt de planning voor de bouwwerkzaamheden gemaakt.

Wysiwyg