Geen stroom, geen water, geen gas, geen internet?

Home > Inwoners > Actuele berichten > Geen stroom, geen water, geen gas, geen internet?

Geen stroom, geen water, geen gas, geen internet?

RSS

​Water, verwarming, licht, internet; we vinden het de normaalste zaak van de wereld. Vitale voorzieningen horen bij het dagelijks leven, maar we zijn er ook van afhankelijk. Het uitvallen van één of meer voorzieningen kan flinke overlast geven. Deze maand willen we hier meer aandacht aan geven.

Persoon loopt met zaklamp door het donkerVoorbereiden op risico

Kleine of kortdurende uitvallen van elektriciteit, water of gas worden door de nutsbedrijven relatief makkelijk opgelost. Denk aan Enexis voor gas en elektriciteit en Vitens voor (drink)water. Beide nutsbedrijven beschikken over noodplannen voor het geval er een storing is. Op die manier kunnen zij de problemen zo snel mogelijk oplossen. De hulpdiensten komen in beeld bij een grootschalige of langdurige uitval van één of meerdere nutsvoorzieningen. Veiligheidsregio IJsselland, gemeenten en de nutsbedrijven bereiden zich voor op dit risico. Daarbij proberen we tijdens een mogelijke uitval de gevolgen voor inwoners zoveel mogelijk te beperken.

Wat als de vitale voorzieningen langer uitvallen?

In het geval van langdurige stroomuitval bepalen Veiligheidsregio IJsselland, de getroffen gemeente(n) en het nutsbedrijf samen welke organisaties en instellingen voorrang hebben op noodstroom. Denk bijvoorbeeld aan ziekenhuizen en zorginstellingen. Ook bij langdurige uitval van drinkwater worden noodvoorzieningen getroffen. Zo kunnen in gemeenten tijdelijke distributiepunten voor drinkwater worden opgezet.

Informatie

De overheid wil iedereen snel en zo goed mogelijk informeren. Dat gebeurt via NL-Alert, de calamiteitenzender RTV Oost en via de website van de gemeente. Raadpleeg bij korte storingen de website van uw nutsbedrijf.

Wysiwyg