Folder met onjuiste informatie over zonneparken verspreid

Home > Inwoners > Actuele berichten > Folder met onjuiste informatie over zonneparken verspreid

Folder met onjuiste informatie over zonneparken verspreid

RSS
Dit item is verlopen op 15-05-2019.

Onlangs hebben inwoners een folder in de bus gekregen van Solar Provider Group. In de folder staat dat de gemeente Staphorst een positieve houding heeft ten opzichte van zonne-energie en zonneparken. Dit is onjuiste informatie. Zonne-energie is een belangrijke vorm van energieopwekking, maar we hebben het uitgangspunt dat dakgebonden installaties de voorkeur hebben boven zonneparken op landbouwgrond.

Net als iedere andere gemeente in Nederland krijgt de gemeente Staphorst te maken met de energietransitie. Fossiele brandstoffen moeten vervangen worden door hernieuwbare, duurzame energie. Hier zijn al verschillende bijeenkomsten over geweest en ook in de komende tijd gaan we hier, samen met inwoners, ondernemers, netbeheerders en buurtgemeenten, verder over nadenken.

Uiteindelijk moeten deze bijeenkomsten en gesprekken leiden tot een kader waarin beschreven wordt hoe we energie willen opwekken en waar we dit gaan doen. Rond de zomer van dit jaar zal bekend worden wanneer dat kader gereed moet zijn. Zolang dit kader nog niet gereed is, zal de gemeente Staphorst geen medewerking verlenen aan de bouw van zonneparken op landbouwgrond.

Wysiwyg

Contact

T. (0522) 46 74 00 of bel: 140522
E. gemeente@staphorst.nl

Postbus 2
7950 AA Staphorst

Openingstijden

Gemeentehuis:
Binnenweg 26
7951 DE Staphorst

Gemeentewerf:
Gemeenteweg 36
7951 CN Staphorst