Fietspad Punthorst officieel geopend

Home > Inwoners > Actuele berichten > Fietspad Punthorst officieel geopend

Fietspad Punthorst officieel geopend

RSS

Het vrijliggende fietspad naar Punthorst is klaar. Samen met leerlingen van de Dr. Maarten Lutherschool opende wethouder Alwin Mussche maandag 27 september het fietspad. Om 14.30 uur stapten ze op de fiets bij de school aan de J.B. Kanlaan in Punthorst voor de officiële opening.

Wethouder Mussche knipt samen met enkele kinderen een lint door

Wethouder Mussche start de fietstocht

Wethouder Mussche fietst voorop, achter hem een stoet fietsende kinderen.

Een lang gekoesterde wens in vervulling

Wethouder Alwin Mussche: "Met de aanleg van het fietspad is een langgekoesterde wens in vervulling gegaan. Onze inwoners, de leerlingen van de school, maar ook de bezoekers aan onze gemeente kunnen dankzij het fietspad op een vlotte en veilige manier hun bestemming bereiken.” Ook de Provincie droeg bij in de kosten van het fietspad. Zij willen meer mensen stimuleren om de fiets te pakken, om de gezondheid, luchtkwaliteit en de bereikbaarheid te bevorderen.

4,5 km lang fietspad

Het fietspad bestaat grotendeels uit een betonverharding en heeft een totale lengte van ongeveer 4,5 km. Het begint bij de Leidijk en gaat langs de Mr JB Kanlaan en de Evenboersweg tot aan de gemeentegrens met Dalfsen. Vanuit de Ruilverkaveling zijn de benodigde gronden beschikbaar gekomen en ook aanwonenden zijn bereid gevonden om grond, nodig voor het fietspad, aan de gemeente te verkopen.

Meer dan alleen de aanleg van het fietspad

De aanleg maakte dat ook de aanwezige watergangen zijn verlegd en nieuwe duikers zijn aangelegd. Ook is er een nieuwe fietsbrug over de Beentjesgraven gekomen. De nutsbedrijven hebben tijdens dit project hun kabels en leidingen verlegd en deels vervangen. Naast de aanleg van het fietspad is ook het gedeelte voor de Maarten Lutherschool verkeersveiliger ingericht. De openbare verlichting langs het gehele traject is vernieuwd.

Aannemingsbedrijf NTP infra bv uit Hattem heeft het werk uitgevoerd tussen september 2020 en de zomervakantie 2021.

Wysiwyg