Sluit venster x

Op vrijdagmiddag 12 augustus is het helaas niet mogelijk om online of telefonisch een afspraak te maken. Dit vanwege technisch onderhoud aan het afsprakensysteem. Excuses voor de overlast. Probeert u het op een ander moment?

Enquête verkeersveiligheid Staphorst

Home > Inwoners > Actuele berichten > Enquête verkeersveiligheid Staphorst

Enquête verkeersveiligheid Staphorst

RSS

Draagt het deels afsluiten van de Industrieweg, Westerparallelweg en de Oosterparallelweg voor het vrachtverkeer bij aan een verkeersveiliger centrum van Staphorst? Het gemeentebestuur hoort graag uw mening! U kunt de digitale vragenlijst anoniem invullen.

> Vragenlijst invullen

Verkeersaanpassing door resultaten eerdere enquête

Om het doorgaande vrachtverkeer op de Gemeenteweg te weren zijn in de afgelopen jaren een deel van de Industrieweg, Westerparallelweg en de Oosterparallelweg gesloten voor vrachtverkeer. Dit naar aanleiding van een enquête onder de inwoners in begin 2020. Hierin gaf 57% van de 923 respondenten in een enquête aan het deels sluiten van de genoemde wegen een goede maatregel te vinden.

Naast wegtellingen is ook uw mening van belang

De afgelopen periode heeft de gemeente tellingen gedaan op de verschillende wegen om te kijken of het deels afsluiten van de wegen voor vrachtverkeer het gewenste resultaat heeft opgeleverd. Wethouder Herriët Brinkman: “We zien dat deze maatregel voor- en nadelen met zich meebrengt en daarom horen we ook graag wat inwoners en bezoekers er van vinden. Ik nodig daarom ook graag iedereen uit om de enquête in te vullen.” Met de resultaten van de enquête en de wegtellingen bekijkt het gemeentebestuur of de genomen maatregel het gewenste resultaat heeft.

De enquête kan ingevuld worden tot donderdag 1 september. Naar verwachting kunnen de resultaten dit najaar gedeeld worden met de gemeenteraad. Ook komen de resultaten dan op de website en in de Staphorster te staan.

Wysiwyg