Sluit venster x

Ondanks de maatregelen vanwege het coronavirus proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Alleen op afspraak geopend

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend. U kunt hiervoor een afspraak maken. Denk er dan aan dat u een mondkapje meeneemt en opdoet tijdens uw bezoek aan het gemeentehuis.

Digitaal waar dat kan

De digitale dienstverlening gaat wel door. Wij adviseren u om zoveel mogelijk zaken digitaal te regelen.

Enquête energietransitie

Home > Inwoners > Actuele berichten > Enquête energietransitie

Enquête energietransitie

RSS
Dit item is verlopen op 15-03-2021.

Vanaf donderdag 14 januari worden inwoners van de gemeente Staphorst door adviesbureau Moventum benaderd om een enquête in te vullen over het thema energietransitie. De enquête wordt afgenomen in verband met een nog op te stellen plan over hoe en waar in Staphorst duurzame energie opgewekt moet worden.

Gerichte benadering

Inwoners worden per brief uitgenodigd. Er worden ruim 3.000 inwoners benaderd. Het gaat om een representatieve afvaardiging van mannen en vrouwen, verdeeld over zes leeftijdscategorieën en vier kernen. Het kan zijn dat meerdere personen in één huishouden een brief ontvangen. Iedere brief bevat een unieke code waarmee de enquête ingevuld kan worden.

Meedenken

Met de enquête willen we in beeld brengen hoe inwoners denken over de energietransitie. Hoeveel duurzame energie moet er in Staphorst opgewerkt worden? Hoe gaan we dat doen, en welke plekken zijn daar het meest geschikt voor? Naast de enquête, worden er in februari/maart ook digitale inloopbijeenkomsten georganiseerd. Ook gaan we gericht in gesprek met diverse belangenorganisaties.

Resultaten in voorjaar

Nadat we een goed beeld hebben van hoe inwoners over de energietransitie denken, zetten we alle opties op een rij. Deze opties worden besproken met de gemeenteraad. Daarna worden de uitkomsten van de enquête en de opties aan de inwoners gepresenteerd. Vervolgens legt het college van Burgemeester en Wethouders een voorstel aan de gemeenteraad voor. In dit voorstel wordt een antwoord gegeven op de volgende vragen:

  1. Hoeveel duurzame energie willen we in 2030 in Staphorst opwekken?
  2. Hoe gaan we deze duurzame energie opwekken?
  3. Welke gebieden vinden we hier (on)geschikt voor?

Nog geen exacte invulling

Het voorgenoemde besluit betekent niet dat daarmee een definitief besluit wordt genomen over waar windmolens en zonneparken mogen komen. Dit volgt later. Het besluit zorgt er echter wel voor dat duidelijk wordt wat we niet willen. Er blijven dan een aantal opties en gebieden over waar we wel mogelijkheden zien voor opwek van duurzame energie. De inwoners van die gebieden worden uiteraard betrokken bij de verdere invulling hiervan.

Speciale bijlage in De Staphorster

In huis-aan-huiskrant De Staphorster van dinsdag 16 februari zijn 4 pagina's geplaatst over de energietransitie en deze enquête. De bijlage downloaden (pdf, 7,4 mb).

Tot slot

Heeft u vragen over dit bericht? Stuur dan een e-mail naar duurzaamheid@staphorst.nl of bel op werkdagen naar (0522) 46 74 00. Als u belt wordt een terugbelverzoek aangemaakt. Het kan zijn dat u niet direct dezelfde dag wordt teruggebeld.

Wysiwyg