Doorstart woningbouw wijk De Slagen in Staphorst

Home > Inwoners > Actuele berichten > Doorstart woningbouw wijk De Slagen in Staphorst

Doorstart woningbouw wijk De Slagen in Staphorst

RSS
Dit item is verlopen op 31-12-2018.

Staphorst Ontwikkeling BV en gemeente Staphorst hebben overeenstemming bereikt over een tweetal onderwerpen. Het gaat om de afronding van de huidige wijk en het ontwikkelen van de tweede fase in De Slagen.

De verkoop in nieuwbouwwijk De Slagen in Staphorst lag ongeveer tien jaar stil. Met de verkoop en realisatie van de circa 40 woningen kan deze fase afgerond worden, ook wat betreft de wegen, trottoirs en inrichting. Op dinsdag 18 december start Staphorst Ontwikkeling met de verkoop van 12 bouwkavels in fase 1 De Slagen. Tussen 18.00 en 21.00 uur is een algemene informatieavond met vrije inloop in het Dienstencentrum, Berkenlaan 1 in Staphorst. Op deze avond krijgt u informatie over de verkoopprocedure van de bouwkavels en de bouwvoorwaarden.

Leefbaarheid huidige wijk

Om te voldoen aan de wens voor meer parkeerplaatsen, groen en speelruimte, worden een aantal woningkavels benut. Inwoners van de wijk kunnen tijdens de inloopbijeenkomst op 6 december meepraten over de inrichting hiervan. Er is een tweede inloopbijeenkomst op 12 december van 19.30 tot 21.00 uur in het gemeentehuis’. Als gemeente investeren we hierin en dragen we bij aan de leefbaarheid van de wijk.

Gasaansluiting

Het grondgebied fase 1 is vanwege de huidige nieuwbouw voorzien van een gasnetwerk. Omdat er al een gasnetwerk ligt, heeft het college op basis van landelijke wetgeving kunnen besluiten om kopers van de circa 40 kavels de keuze te bieden of zij gebruik willen maken van het gasnetwerk of gasloos gaan bouwen. Netwerkbedrijf RENDO heeft als doelstelling dat zij in 2030 duurzaam (groen)gas door het bestaande netwerk willen distribueren.

Woningbouw fase 2 De Slagen

Ten zuiden van de 1e fase van De Slagen, wordt fase 2 De Slagen ontwikkeld. Om tot een moderne woonwijk te komen, die inspeelt op de huidige woonwensen, zal waar nodig het bestaande bestemmingsplan aangepast worden. Het huidige bestemmingsplan komt uit 2014. In dit plandeel wordt ook sociale woningbouw gerealiseerd, in overleg met Vechthorst en Staphorst Ontwikkeling BV. Het bouwen voor de huurders is ook een belangrijk doel.

"Dit is een prachtig resultaat voor onze gemeenschap", vertelt wethouder Lucas Mulder. "De afgelopen periode is er veel werk verzet om de woningbouw in De Slagen vlot te trekken, ook door het vorige college en Staphorster aannemers. Mooi dat we stappen hebben gezet, nu aan de slag met elkaar, ruimte voor nieuwe woningen."

Staphorst Ontwikkeling BV en gemeente Staphorst hebben overeenstemming bereikt over een tweetal onderwerpen.

Staphorst Ontwikkeling BV en gemeente Staphorst hebben overeenstemming bereikt over afronding van de huidige wijk en het ontwikkelen van de tweede fase in De Slagen.

Wysiwyg