Cultuurbeleid Staphorst in ontwikkeling: bevindingen na bijeenkomsten en vragenlijsten

Home > Inwoners > Actuele berichten > Cultuurbeleid Staphorst in ontwikkeling: bevindingen na bijeenkomsten en vragenlijsten

Cultuurbeleid Staphorst in ontwikkeling: bevindingen na bijeenkomsten en vragenlijsten

RSS

Om de resultaten uit het participatietraject van het nieuw op te stellen cultuurbeleid in gemeente Staphorst te delen, kwamen op 9 december vertegenwoordigers van culturele organisaties en verenigingen, raadsleden en het college van BenW digitaal bijeen. Het participatietraject bestond uit onder andere interviews met zo’n 25 culturele partijen en een vragenlijst onder zangkoren en inwoners van gemeente Staphorst.

Weergave van de online bijeenkomst cultuurbeleid
(Afbeelding: weergave van de online bijeenkomst cultuurbeleid)

Er kwamen een aantal interessante bevindingen uit het participatietraject naar voren, zoals;

  • Cultuur draagt net als sport bij aan een positieve gezondheid (cultuur is gymnastiek voor de geest).
  • De gemeente moet vooral faciliteren in het verbinden van partijen.
  • Het is belangrijk om naast het behouden van erfgoed en tradities ook nieuwe culturele uitingen te ontwikkelen.
  • Cultuur begint bij cultuureducatie en is daarom belangrijk om in te blijven investeren.
  • Het vorige cultuurbeleid was onvoldoende zichtbaar en bekend.

Aandachtspunten nieuw cultuurbeleid

Tot slot hebben we alle organisaties gevraagd om ons als gemeente aandachtspunten mee te geven voor het nieuwe cultuurbeleid. Dit zijn:

  • Er is behoefte aan meer samenwerking en verbinding, elkaar (leren) kennen.
  • Verbinding van cultuureducatie met het cultureel aanbod, met aandacht voor talentontwikkeling.
  • Er is voor verschillende partijen behoefte aan een accommodatie / ruimte om te repeteren en samen te komen.
  • Welzijnsinstellingen zien kansen om cultuur in te zetten voor het bevorderen van de positieve gezondheid binnen het sociaal domein.
  • Behoefte aan door gemeente geformuleerde visie op cultuur.

Hoe ziet het vervolg eruit?

We bundelen alle informatie op de thema’s zoals deze 9 december zijn gepresenteerd en nemen daar de aantekeningen in mee. Uiteindelijk moet dit leiden tot het nieuwe cultuurbeleid dat begin 2022 in de gemeenteraad wordt behandeld.

Wysiwyg