Sluit venster x

Op vrijdagmiddag 12 augustus is het helaas niet mogelijk om online of telefonisch een afspraak te maken. Dit vanwege technisch onderhoud aan het afsprakensysteem. Excuses voor de overlast. Probeert u het op een ander moment?

Brede kijk op gezondheid: Gezond Meedoen Staphorst!

Home > Inwoners > Actuele berichten > Brede kijk op gezondheid: Gezond Meedoen Staphorst!

Brede kijk op gezondheid: Gezond Meedoen Staphorst!

RSS
Dit item is verlopen op 31-12-2021.

Hoe creëren we positieve gezondheid binnen onze samenleving? En wat verstaan we hieronder? Landelijk is er steeds meer aandacht voor het bevorderen van preventief gezond gedrag. Ook in onze gemeente zijn er talloze instanties en initiatieven die dit stimuleren. We doen dit gezamenlijk vanuit het programma 'Gezond Meedoen Staphorst!'.

Met elkaar bundelen we onze krachten en vragen we aandacht voor positieve gezondheid. Daardoor geven wij u beter inzicht in het lokale aanbod is en er merkbaar een samenwerkingsverband tussen de verschillende instanties.Logo Gezond Meedoen Staphorst!
 


Positieve gezondheid is een brede kijk op gezondheid. Het gaat niet om wat iemand niet meer kan, maar juist om wat iemand wel kan, belangrijk vindt en eventueel wil veranderen. Hierbij gaat het om lichamelijke kanten van gezondheid, maar ook het vermogen om zich aan te passen, het welbevinden, eigen regie, veerkracht, participatie en zingeving.
(Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)'Het draait om gezond gedrag en gezondheid'

Wethouder Alwin Mussche is nauw betrokken bij het platform Gezond Meedoen Staphorst! en het lokaal Gezondheidsbeleid. Daarover vertelt hij: “Vroeger werd er veelal uitgegaan van ziekte en zorg, in deze tijd draait het vooral om gezond gedrag en gezondheid. Bij positieve gezondheid ligt de nadruk veel meer op de kwaliteit van leven en de veerkracht van mensen zelf. Daar hoort bij dat je niet wacht tot er problemen ontstaan, maar deze voorkomt door in te zetten op preventie. Ook medewerkers van organisaties worden in deze omslag getraind.”

Alcohol, eenzaamheid, overgewicht

Er zijn vele projecten gestart voor jong en oud. Denk aan de brede samenwerking zoals bij Het Klaverblad een ontmoetingscentrum voor kwetsbare inwoners, het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid, de samenwerking op het gebied van alcoholmisbruik, drugs, roken en overgewicht (onder andere via publiekscampagnes IkPas en Stoptober).

Gezond Meedoen Staphorst!

Diverse organisaties, van diëtist tot woonstichting en van onderwijs tot vele welzijns- en zorgorganisaties, maken deel uit van de samenwerking in het platform Gezond Meedoen Staphorst! Het platform is in 2021 opgericht vanuit een gezamenlijke verantwoordelijk om betrokkenheid en bewustwording te bevorderen op het gebied van preventief gezond gedrag. Dit alles vanuit het gedachtengoed positieve gezondheid.

We brengen u graag blijvend op de hoogte van de ontwikkelingen en activiteiten rondom 'Gezond Meedoen Staphorst!'. Dit doen we via huis-aan-huiskrant De Staphorster, deze website en de social media van gemeente Staphorst en aangesloten instanties.

Wysiwyg