Bladruimen in de gemeente Staphorst

Home > Inwoners > Actuele berichten > Bladruimen in de gemeente Staphorst

Bladruimen in de gemeente Staphorst

RSS
Bladkorf in de gemeente Staphorst

Net als andere jaren is onze buitendienst in de herfst druk bezig met bladruimen.

In week 41 zijn door de hele gemeente 31 bladkorven geplaatst. Dat zijn er 13 meer dan voorgaande jaren. Er is bij de plaatsing onder andere gekeken naar een gelijkmatige verdeling van de bladkorven over de gemeente, het aantal gemeentelijke bomen in de omgeving en de bereikbaarheid van de locatie.

Locaties van de bladkorven (pdf, 2,48 mb)

De gemeente verandert het aantal bladkorven of de locaties dit jaar niet meer. Begin december halen we de korven weer weg.

Alleen herfstblad

De korven zijn bedoeld voor herfstbladeren die van gemeentelijke bomen zijn gevallen. U mag er geen takken, snoeiafval of ander groen in deponeren. Bij misbruik, vandalisme of diefstal van een korf wordt op die plek geen korf meer teruggeplaatst.

Bladkorf vol?

De bladkorven worden regelmatig geleegd. Is een bladkorf toch vol? Neemt u contact op met onze Buitendienst via www.staphorst.nl/meldingen of telefoonnummer (0522) 46 74 00. Zelfgemaakte bladkorven of bladhopen worden niet opgeruimd.

Bladzuiger

Gedurende het gehele jaar worden de straten geveegd door een veegwagen. Daarnaast wordt in de herfstperiode ook nog een zuigwagen ingezet om op diverse plaatsen het blad uit de straatgoot te zuigen. Dit gebeurt in week 43, 45, 47 en 48.