Sluit venster x

Op vrijdagmiddag 12 augustus is het helaas niet mogelijk om online of telefonisch een afspraak te maken. Dit vanwege technisch onderhoud aan het afsprakensysteem. Excuses voor de overlast. Probeert u het op een ander moment?

Bermsloten zijn belangrijk

Home > Inwoners > Actuele berichten > Bermsloten zijn belangrijk

Bermsloten zijn belangrijk

RSS

In de gemeente Staphorst ligt iets meer dan 400 km aan gemeentelijke wegen. Aan weerzijden van deze wegen ligt in totaal ongeveer 1.360.000 m2 bermen. In deze bermen liggen greppels en sloten. Deze hebben een belangrijke functie. Soms komt het voor dat deze sloten gedempt worden door aanwonenden, eigenaars of gebruikers. Dit is nadrukkelijk niet toegestaan, daarom informeren we u in dit artikel waarom deze bermsloten zijn aangelegd.

... voor de waterafvoer en het grondwaterpeil

Bij het aanleggen van de wegen zijn er ook expres sloten op gemeentelijke grond aangelegd. Tijdens de regenbuien zorgen deze voor de afvoer van het water. Sommige sloten wateren af in grotere watergangen en andere sloten vangen het water alleen op. Beiden zorgen ervoor dat het grondwaterniveau op peil blijft. Dat is belangrijk voor de natuur.

... voor de wegen en de verkeersveiligheid

Dankzij de sloten blijft het water niet op de wegen liggen. Dit voorkomt verkeersonveilige situaties, als bijvoorbeeld wanneer je door een plas rijdt en een ruk aan je stuur krijgt en je de macht over je stuur verliest. Wanneer er regelmatig veel water op de wegen blijft staan, kunnen de wegen hierdoor ook verzakken en eerder weer aan onderhoud toe zijn. Wanneer in de wintermaanden het grondwater te dicht onder het wegdek staat, kan de weg ‘opvriezen’. De grond zet dan uit. Hierdoor beschadigt het wegdek.

... voor de natuur

De sloten hebben een hoge natuurwaarde door de aanwezigheid van diverse al dan niet beschermde dier- en plantensoorten. Bijvoorbeeld de grote modderkruiper, een soort vis die in haar voortbestaan wordt bedreigd. Naast deze en andere vissen zijn er ook soorten die de sloten gebruiken voor hun voortplanting (bijvoorbeeld amfibieën) en soorten die de sloten gebruiken om in of langs eten te zoeken (bijvoorbeeld vogels). Maar ook voor planten zijn de sloten en de slootkanten van belang. Soorten zoals de dotterbloem, grote pimpernel en de wateraardbei dragen bij aan de natuurwaarde.

Buitengebied: wegen met bermsloten

Wysiwyg