Behandeling gemeentebegroting 2020

Home > Inwoners > Actuele berichten > Behandeling gemeentebegroting 2020

Behandeling gemeentebegroting 2020

RSS
Dit item is verlopen op 13-11-2019.

Op dinsdag 15 oktober is de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 door het college van B&W gepresenteerd. Het is nu aan de gemeenteraad om deze begroting te behandelen.

Begroting 2020 inzien

  • Op dinsdag 29 oktober vinden hiervoor de algemene beschouwingen plaats. De raadsfracties maken dan hun visies en standpunten kenbaar aan het college.
  • Op dinsdag 12 november worden de voorstellen over allerlei onderwerpen aan de orde gesteld. De raad heeft dan nog de mogelijkheid om de begroting te wijzigen. Daarna wordt de begroting vastgesteld.

De begrotingsvergaderingen beginnen om 19.30 uur en vinden plaats in de raadszaal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom op de publieke tribune, maar kunt het thuis ook live bekijken of volgen via de lokale radio DNO.

Meer informatie over:

Wysiwyg