Sluit venster x

Ondanks de maatregelen vanwege het coronavirus proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Alleen op afspraak geopend

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Digitaal waar dat kan

De digitale dienstverlening gaat wel door. Wij adviseren u om zoveel mogelijk zaken digitaal te regelen.

Asbestscans beschikbaar voor gebouwen waar veel jongeren komen

Home > Inwoners > Actuele berichten > Asbestscans beschikbaar voor gebouwen waar veel jongeren komen

Asbestscans beschikbaar voor gebouwen waar veel jongeren komen

RSS
Dit item is verlopen op 01-08-2019.

De provincie Overijssel wil jongeren zoveel mogelijk beschermen tegen blootstelling aan schadelijke asbestvezels en ziet daarom graag dat asbestdaken van locaties waar regelmatig jongeren komen, snel worden aangepakt. Om haar uitspraken kracht bij te zetten, stelt de provincie 100 inventarisaties van asbestdaken beschikbaar, speciaal om eigenaren van die locaties te ondersteunen als eerste stap naar dakvervanging.

Gezond & veilig

Asbestdaken verweren in de loop van de tijd. Een gemiddeld asbestdak is nu zo’n 30 jaar oud en daarmee zit de gemiddelde levensduur van het dak er op. Verwering zorgt ervoor dat er asbestvezels in de lucht komen en dat kan gevaarlijk zijn voor ieders gezondheid. Storm en hagel versnellen dit verweringsproces. Wie vaker komt op een locatie waar asbestdaken aanwezig zijn, loopt meer risico. Aandoeningen die ontstaan door het inademen van asbestvezels kennen een lange incubatietijd, soms wel tientallen jaren. Juist jongeren lopen bij meer of langdurige blootstelling een groter risico om op latere leeftijd ziek te worden.

Welke daken komen in aanmerking?

In aanmerking komen asbestdaken van panden waar regelmatig veel jongeren komen én zij dus ook in aanraking kunnen komen met vrijgekomen asbestvezels. Het gaat bijvoorbeeld om daken van maneges, clubgebouwen van verenigingen of stichtingen en verblijfsrecreatieterreinen. Gemeentelijke gebouwen komen niet in aanmerking.

Asbestscan

De inventarisatie of asbestscan zorgt voor duidelijkheid over het dak. Bij een dak groter dan 35 m2 moet altijd een asbestinventarisatierapport worden opgesteld. Dat geldt ook voor panden met een asbestdak die geen particulier eigendom zijn. In beide gevallen moet het dak altijd door een professioneel bedrijf worden gesaneerd.

Dakscan aanvragen

Bent u eigenaar van een gebouw met een asbestdak waar regelmatig jongeren of kinderen komen? Dan komt uw dak mogelijk in aanmerking voor een kosteloze asbestscan. Maak gebruik van het aanbod van de provincie, dat scheelt u in de kosten. U kunt een aanvraag voor een kosteloze inventarisatie doen via telefoonnummer 088 - 990 47 50 of e-mailadres: asbestdaken@rps.nl.

De dakinventarisaties worden in opdracht van de provincie uitgevoerd door extern bureau. Zij kijken of u als eigenaar en uw locatie voldoen aan de gestelde criteria. Binnen een week ontvangt u een reactie. Komt de locatie in aanmerking, dan wordt de inventarisatie vervolgens binnen een termijn van drie weken uitgevoerd, uiteraard na uw akkoord. Er zijn opties om de (asbest)scan op eigen kosten uit te breiden voor het hele pand.

Meer informatie

Ga voor meer informatie over de 100 asbestscans naar de website van de provincie Overijssel: www.overijssel.nl/asbestdaken.

Wysiwyg