Met WhatsApp buurtpreventie kunnen we elkaar sneller informeren bij alarmerende situaties. Stichting WAPB helpt bij het beginnen van een WhatsApp Buurt Preventie App. Zij denken mee in het onderling verbinding zoeken tussen wijken en dorpen.

Buurtbewoners die lid zijn van deze groep, kunnen elkaar snel op de hoogte brengen van alarmerende situaties zoals een inbraak, vernielingen of een verdacht persoon in de buurt. Op deze manier kunnen buren hun buurt veilig houden en op een laagdrempelige manier veiliger maken. Het is de bedoeling dat er alleen alarmerende berichten worden geplaatst.

Bij een alarmerende situatie belt men altijd eerst naar het alarmnummer 112 en informeert daarna de leden via de WhatsApp buurtpreventiegroep.

Programma Informatiebijeenkomst dinsdag 24 oktober:

  • 19.00 uur: inloop met koffie en thee
  • 19.15 uur: welkomstwoord door burgemeester Jan ten Kate
  • 19.30 - 20.30 uur: Voorlichting door stichting WAPB. Wijkagent en BOA zijn aanwezig.

Tussendoor is er alle ruimte om vragen te stellen!

Beheerder worden?

Laat op 24 oktober informeren en geef u op als beheerder van een WhatsApp Buurt Preventie App. De beheerder onderhoudt contact met de wijkagent en andere belangrijke partners zoals de gemeente.

Meer weten?

Neem alvast een kijkje op www.wabp.nl(externe link). De informatiebijeenkomst is een initiatief van de gemeente Staphorst.