In Staphorst Noordoost worden weer een aantal straten heringericht. Nadat al eerder fase 1 en 2 gereed gekomen zijn, is begin 2022 gestart met fase 3. In fase 3 komen het tweede deel van de Meestersweg en de Prins Bernhardstraat aan de beurt. De straten worden voorzien van nieuwe riolering en voor een deel nieuw straatwerk.

Na het ontwerpproces en een gehouden inloopmiddag/avond voor buurtbewoners, heeft het College op 12 juli 2022 het schetsontwerp vastgesteld. Het ontwerp wordt nu verder technisch uitgewerkt en daarna volgt de aanbesteding. Afhankelijk van leveranties willen we nog in het najaar starten met de werkzaamheden.