In de gemeente Staphorst wordt veel waarde gehecht aan een nette en goed ingerichte begraafplaats om mensen een waardige laatste rustplaats te bieden. Daarom is het nodig om groot onderhoud te plegen.

In de periode van 30 oktober tot 16 december worden diverse beplantingen op de begraafplaats van Staphorst vervangen. Het werk wordt uitgevoerd door firma A. de Jong uit Sint Jansklooster. Het werk bestaat uit het vervangen van hagen, struiken en bomen. Bij de uitvoering van het groot onderhoud wordt ook ruimte ingericht voor het begraven en herdenken van immature kinderen.

Noodzaak voor groot onderhoud

De kwaliteit en vitaliteit van de beplanting en de bodem is verder afgenomen. Het is daarom nodig om een deel van de beplantingen (hagen) en bomen te vervangen en de groeiplaats te verbeteren.

Beplanting

Er worden nieuwe hagen en bomen geplant. Deels worden de bomen vervangen. waar dat mogelijk is worden ook extra bomen geplant. De kwijnende rozenbeplanting wordt vervangen met vaste planten. Er is gekozen voor een passende diversiteit aan bomen, struiken en vaste planten. Het resultaat is een nette begraafplaats om mensen een goede laatste rustplaats te bieden.

Gedenk- en begraafplek voor te vroeg geboren kinderen

Dit is een plek op de begraafplaats waar immature kinderen kunnen worden begraven. Immature kinderen zijn geboren vóór de 24e week van de zwangerschap. Bij de uitvoering van het groot onderhoud wordt ook ruimte ingericht voor het begraven en herdenken van immature kinderen.

Het is voor het eerst dat in de gemeente Staphorst ruimte geboden wordt aan het herdenken en begraven van ongeboren kinderen. Heeft u behoefte om hierover met ons mee te denken? Neem dan contact op met projectleider Erika van Drimmelen via e.vandrimmelen@staphorst.nl.

Planning van het werk

  • In november en december 2023 wordt de beplanting vervangen door de firma A. de Jong uit Sint Jansklooster.
  • Begin 2024 wordt het hoofdpad vervangen.

Wat merken de bezoekers ervan

Als bezoeker kunt u niet altijd overal komen. Wanneer de aannemer op een bepaalde plek aan het werk is kunt niet u daar niet zijn, het pad wordt afgezet. Dit is vooral ook belangrijk voor de veiligheid van bezoekers.

De werkzaamheden vinden vooral plaats aan de zuidoostelijke kant van de begraafplaats. De aannemer werkt vanuit de gemeentewerf. De overlast beperkt zich daarom met name tot dat gebied. Maar er zijn vakken elders op de begraafplaats die ook onderhanden genomen worden.

Overzichtskaart werkzaamheden

Plattegrond werkzaamheden begraafplaats Staphorst
Klik op de afbeelding voor een vergroting, of download het pdf-bestand hieronder.

Te downloaden:

Enige overlast

We doen ons uiterste best om de respectvol te werken en de overlast tot een minimum te beperken, maar enige overlast kan niet worden voorkomen.

Heeft u vragen? Stel ze aan Mark Wiebenga via telefoonnummer (0522) 46 74 00.