Samen met Woonstichting VechtHorst werkt gemeente Staphorst aan het plaatsen van 14 tijdelijke flexwoningen op de parkeerplaats aan de Ebbinge Wubbenlaan. Hier leest u meer informatie

Waarom flexwoningen?

De woningnood in de gemeente Staphorst is hoog. Veel mensen zijn dringend op zoek naar een woning. De gemeente wil daarom samen met VechtHorst tijdelijke woningen plaatsen, zogeheten flexwoningen. De gemeente is op zoek naar meerder locaties om in totaal ongeveer 50 flexwoningen te plaatsen.

Een flexwoning is een kleine zelfstandige woning (circa 60 m²) met een eigen keuken, woonkamer, slaapkamer, badkamer en toilet. De woning wordt helemaal in een fabriek gebouwd, voldoet aan alle regels voor een normale woning en is ook duurzaam, circulair en verplaatsbaar. De woning wordt ‘kant en klaar’ getransporteerd met een vrachtauto naar de locatie en daar met een kraan op de plek gezet. Flexwoningen zijn een tijdelijke aanvulling op de reguliere woningmarkt.

Voor wie zijn de flexwoningen bedoeld?

De woningen voorzien in de behoeft van 1 en 2 persoonshuishoudens. Een grote doelgroep die moeilijk betaalbare woonruimte kan vinden. Denk aan starters op de woningmarkt, maar ook mensen die een kleinere woning als woonwens hebben, zoals alleenstaanden. Daarnaast zijn er ook mensen die door omstandigheden op korte termijn op zoek zijn naar een woning, of statushouders die gekoppeld zijn aan onze gemeente.

Plannen aan de Ebbinge Wubbenlaan

De parkeerplaats aan de Ebbinge Wubbenlaan is de eerste locatie voor flexwoningen. De parkeerplaats kan snel geschikt gemaakt worden voor de tijdelijke woningen. Bovendien ligt de locatie dichtbij het centrum en openbare vervoersvoorzieningen.

Op 13 december 2022 is een omgevingsvergunning verleend voor 14 tijdelijke flexwoningen met bijbehorende bergingen, parkeerplaatsen en overige voorzieningen voor een periode van maximaal tien jaar. Onderstaande tekening laat zien hoe het terrein eruit komt te zien met de tijdelijke woningen.

Op de tekening staan twee rijtjes met flexwoningen in het rood ingetekend. Het rijtje aan de noordkant bestaat uit 8 woningen, het rijtje aan de zuidkant heeft 6 woningen. Aan de zijkanten van de rijtjes is ruimte voor bergingen. Verder is op het terrein ruimte voor parkeerplaatsen.

Tekening erfinrichting flexwoningen Ebbinge Wubbenlaan

Uitvoering werkzaamheden

De bestaande groenstrook langs de Ebbinge Wubbenlaan staat in december op de planning voor normaal onderhoud. Dit betekent dat wij de bomen en struiken gaan snoeien en uitdunnen. Ook wordt de bestaande sloot schoongemaakt. Daarnaast wordt aan de beide kanten van de oprit 4 meter vrijgemaakt van beplanting. Hierdoor wordt de locatie beter zichtbaar en toegankelijker.

Om de flexwoningen te kunnen plaatsen moet vervolgens de locatie bouwrijp gemaakt worden. Dit betekent dat er onder andere riolering, stroom en water wordt aangelegd. Naar verwachting wordt in januari 2023 gestart met de werkzaamheden.

Voornemen tot verhuur gemeentegrond

De gemeente Staphorst is voornemens om een deel van de parkeerplaats (gemeentegrond) tegenover Ebbinge Wubbenlaan 43 tijdelijk te verhuren aan Woonstichting VechtHorst. De VechtHorst is van plan om hier 14 tijdelijke flexwoningen te plaatsen. Het voornemen tot de verhuur van de gemeentegrond wordt in het kader van het ‘Didam-arrest’ gepubliceerd. Zo kunnen partijen die eventueel geïnteresseerd zijn in het realiseren van flexwoningen hier kennis van nemen:

Parkeerplaats niet langer in gebruik

Bij het klaarmaken van het terrein voor de flexwoningen, kan de huidige parkeerplaats niet meer gebruikt worden. De gemeenteraad heeft daarom op 6 december 2022 besloten de parkeerplaats te onttrekken aan het openbaar verkeer:

In de huidige situatie is de locatie ingericht als parkeerterrein met 60 parkeerplaatsen. In de reguliere situatie wordt het parkeerterrein nauwelijks gebruikt. Tijdens (grotere) evenementen wordt incidenteel wel gebruik gemaakt wordt van de parkeerplaats. Er zijn in de omgeving andere mogelijkheden voor het (incidenteel) parkeren tijdens evenementen.

Meer informatie?

In de loop van het proces informeren wij direct omwonenden en betrokken partijen via een nieuwsbrief.