Jaarverslag en jaarrekening 2021

De jaarrekening 2021 van de gemeente Staphorst sluit met een positief saldo van € 1,2 miljoen. De jaarstukken zijn te vinden in de Begrotingsapp(externe link).