Wat is EPOS?

Wat is EPOS?

EPOS staat voor Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst (EPOS). De gemeente Staphorst wil inwoners en bedrijven meer verantwoordelijkheid voor hun eigen plannen geven. Dat betekent loslaten in vertrouwen. Hiermee lopen we vooruit op de invoering van de nieuwe Omgevingswet, die nu gepland staat voor 2021. De gemeente zet in op de volgende punten:

Ruimtecoach

De gemeente heeft een aantal ruimtecoaches opgeleid. Zij kunnen u vertellen wat u moet doen om een vergunning aan te vragen. U kunt een afspraak met hen maken (zie blokje 'Contactgegevens' onder het menu) en dan komen ze u en uw professional thuis aan de keukentafel uitleg geven en uw vragen beantwoorden.

Professional

Professionals zijn (advies)bureau’s die in de markt opereren. Dit kan op het brede gebied zijn van het omgevingsrecht, denk aan bouwen, milieu, ruimtelijke ordening of stedenbouw. De gemeente geeft deze professionals een belangrijke plek in het proces om te komen tot een goede aanvraag. Hierover kunt u meer lezen onder CPOS.

Omgevingsplein

Op deze website hebben we alle informatie geplaatst die we u kunnen geven over het aanvragen van een omgevingsvergunning. Hier vindt u ook het Omgevingsplein. Daar zijn een groot aantal informatiehuizen geplaatst, voorzien van informatie over bouwen, groen, leges etc. Neem daar vooral even een kijkje en overleg met uw professional welke informatie voor u van belang is.

Quickscan

In EPOS procedures is het van belang een quickscan in te vullen. Dan doet u een deel van de onderzoeken op voorhand. Hiermee krijgt u dan al een eerste indicatie of uw plannen haalbaar zijn. De ruimtecoach legt u en uw professional tijdens het keukentafelgesprek uit hoe u het format voor de quickscan invult.

Omgevingskamer

De Omgevingskamer komt in beeld wanneer uw plannen niet overeenkomen met het bestemmingsplan op die plek. Zij gaan samen beoordelen of uw plannen in principe op die plek moeten kunnen. Dat doen ze aan de hand van de door u ingevulde quickscan. In sommige gevallen wordt aan u gevraagd om samen met uw professional aan te sluiten bij het overleg om uw plannen toe te lichten. In kortere procedures krijgt u te maken met de Kleine Omgevingskamer (KOK). Daarbij hoeft u niet aan te sluiten. Daar wordt binnen de gemeente met diverse disciplines overlegd over uw aanvraag.

Wilt u een samenvatting van het EPOS proces, kijk dan op informatiehuis 'proces' of bekijk filmpjes op Youtube:

EPOS, een lang verhaal in het kort - Op reis met EPOS, ga je mee?

Contactgegevens

Gemeente Staphorst
balie Omgevingsplein
Binnenweg 26
7951 DE Staphorst

T (0522) 46 74 67
E omgevingsplein@staphorst.nl