Ruimtecoach

Ruimtecoach

Heeft u een (bouw)plan waarvan u bekend is dat dit niet past in het geldende bestemmingsplan? Dan is een ruimtelijke procedure nodig. De De ruimtecoach informeert u over het aanvraagproces. Hij/zij geeft aan waar welke (wettelijke) informatie te vinden is, welk onderzoek uitgevoerd moet worden en welke stukken u en/of uw professional moet aanleveren bij de gemeente. De ruimtecoach maakt geen plannen en geeft geen inschatting over de haalbaarheid ervan. Hij wijst u alleen de weg.

Twijfelt u of iets past in het bestemmingsplan? Neem dan eerst contact op met de balie Omgevingsplein (zie colofon). Zij kunnen samen met u bepalen of een gesprek met de ruimtecoach nodig is of dat u (eerst) andere informatie nodig heeft.

Keukentafelgesprek

De ruimtecoach komt persoonlijk bij u langs om het proces samen met u en/of uw professional door te nemen. Dit kan bij u thuis aan de keukentafel, maar het mag ook in het gemeentehuis. Tijdens dit gesprek legt hij ook uit hoe u de QuickScan invult.

Afspraak maken

Neem contact op met de balie Omgevingsplein voor het maken van een afspraak (zie blok 'contactgegevens'). Een gesprek met de ruimtecoach is kosteloos (met een maximum van 8 uur).

Contactgegevens:

Gemeente Staphorst
Balie Omgevingsplein

Binnenweg 26
7951 DE Staphorst

Postbus 2
7950 AA Staphorst

T: (0522) 467 467
E: omgevingsloket@staphorst.nl