Omgevingsplein

Omgevingsplein

Welkom op het omgevingsplein. Hier vindt u informatie over alle documenten en onderzoeken die u eventueel moet doen voor het aanvragen van een omgevingsvergunning (formeel of vooroverleg). Zorg dat u van tevoren helder krijgt wat u moet aanleveren bij de gemeente, zodat u niet onnodig allerlei activiteiten onderneemt of te weinig aanlevert. Uw professional kan u daarbij ondersteunen.

Door op onderstaande huizen te klikken, vindt u meer informatie over dat onderwerp. U kunt er ook lezen over gemeentelijk, provinciaal en landelijk beleid en regelgeving over het betreffende onderwerp.
 

Informatiehuizen:

Blauw huisje

Bouwen

groen huisje

Cultureel erfgoed

gouden huisje

Duurzaamheid

Blauw huisje

Externe veiligheid

groen huisje

Groen

gouden huisje

Inrit aanleggen of aanpassen

Blauw huisje

Juridisch

groen huisje

Leges

gouden huisje

Milieu

Blauw huisje

Nutsvoorzieningen

groen huisje

Openbaar gebied

gouden huisje

Proces

Blauw huisje

Reclame

groen huisje

Ruimte

gouden huisje

Slopen

Blauw huisje

Verkeer

groen huisje

Water en riolering

gouden huisje

Welstand

Contactgegevens

Gemeente Staphorst
balie Omgevingsplein
Binnenweg 26
7951 DE Staphorst

T (0522) 46 74 67
E omgevingsplein@staphorst.nl