Omgevingskamer

Omgevingskamer

In de Omgevingskamer worden plannen die niet voorzien zijn in de omgeving integraal beoordeeld door een team van interne en externe vakspecialisten. Dit team komt in principe wekelijks bij elkaar. Het team wordt voorgezeten door een van de gemeente onafhankelijke voorzitter. Het doel hierbij is een slagvaardige en kwalitatief goede advisering aan het college van burgemeester en wethouders zodat u als initiatiefnemer snel weet waar u aan toe bent. Dit is mogelijk als de quickscan goed is gemotiveerd door de professional. Het college neemt een besluit over de aanvraag, en het daarop uitgebrachte advies van de Omgevingskamer.

U kunt uw plan samen met de professional toelichten in de Omgevingskamer. U wordt daarvoor uitgenodigd door de secretaris, ongeveer 10 dagen van te voren. Aanwezigheid is echter niet verplicht. Als de Omgevingskamer nog vragen heeft kunt u deze in het overleg beantwoorden. Er kan ook een verdere gedachtewisseling over de aanvraag plaatsvinden.

Plannen die aan de orde komen in de Omgevingskamer zijn de grotere zogenaamde afwijkingen van het bestemmingsplan. Deze plannen kunnen alleen met een bestemmingsplanherziening of projectafwijkingsbesluit (of incidenteel met een kruimelafwijking) tot stand komen.

De Omgevingskamer is een adviescommissie van het college en is vastgesteld op grond van artikel 84 Gemeentewet. Op grond van dit artikel kan de raad, het college of de burgemeester een andere commissie instellen dan bedoeld in artikel 82 (raadscommissies) en artikel 83 (bestuurscommissies). Voor verdere informatie verwijzen wij u naar het door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde huishoudelijk reglement van de Omgevingskamer.

Contactgegevens

Gemeente Staphorst
balie Omgevingsplein
Binnenweg 26
7951 DE Staphorst

T (0522) 46 74 67
E omgevingsplein@staphorst.nl