Lokaal en regionaal beleid

Lokaal en regionaal beleid

Omgevingsvisie ‘Staphorst voor elkaar!’

Duurzaamheid is één van de pijlers van de Omgevingsvisie ‘Staphorst voor elkaar!’ (pdf, 10,7 mb). Inwoners en bedrijven worden expliciet uitgenodigd en uitgedaagd met creatieve plannen te kommen die passen binnen de duurzame visie van de gemeente Staphorst, zoals verwoord in de nota.

Provincie Overijssel en duurzaamheid

De gemeente Staphorst dient bij het opstellen en beoordelen van plannen rekening te houden met het provinciaal ruimtelijk beleid. De provincie Overijssel heeft dit verwoord in de Omgevingsvisie. Op de website www.overijssel.nl/thema%27s/duurzaam/ staat verder ook veel informatie.

Handreiking kwaliteitsimpuls zonnevelden

De provincie Overijssel biedt ruimte voor de aanleg van zonnepanelen. Ook buiten de steden en dorpen, in de Groene Omgeving. Voor alle nieuwe en grootschalige ontwikkelingen in de Groene Omgeving geldt dat een goede ruimtelijke inpassing verplicht is. Naast deze zogenaamde basisinspanning kan het zijn dat er aanvullende kwaliteitsprestaties nodig zijn. Dit geldt ook voor de aanleg van zonnepanelen in de Groene Omgeving. De Handreiking kwaliteitsimpuls zonnevelden helpt initiatiefnemers (en gemeenten) om - samen met omwonenden en andere belanghebbenden - een goede balans te bepalen tussen de ruimte voor ontwikkeling en de mate van aanvullende kwaliteitsprestaties.

Duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit

Ruimtelijke kwaliteit uit zich in plannen die zijn opgesteld vanuit de belevingswaarde, gebruikswaarde en toekomstwaarde van het gebied waarin zich het plan bevindt. De term ‘toekomstwaarde’ is in feite synoniem aan de term ‘duurzaamheid’. De provincie Overijssel en de gemeente Staphorst hebben ruimtelijke kwaliteit tot de pijler van haar ruimtelijk beleid gemaakt. In beide omgevingsvisies kun je daar meer over lezen. Hieronder nog een expliciete verwijzing naar enkele sites die handelen over ruimtelijke kwaliteit:

Koppelbox

Contactgegevens:

Gemeente Staphorst
Balie Omgevingsplein

Binnenweg 26
7951 DE Staphorst

Postbus 2
7950 AA Staphorst

T: (0522) 467 467
E: omgevingsplein@staphorst.nl