Informatiehuis Water en riolering

Home > Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst > Informatiehuis Water en riolering

Informatiehuis Water en riolering

Uit onderzoeken blijkt dat het veranderende klimaat in Nederland voor meer extremen in het weer zorgt zoals extreme regenval, extremere stormen, grotere periodes van droogte en hitte. Ook stijgt de zeespiegel en zijn de seizoenen verstoord (zachtere winters en hete zomers). Dit heeft consequenties voor de leefomgeving en de openbare ruimte. Klimaatadaptatie is het proces waarbij de samenleving zich aanpast aan het actuele of verwachte klimaat en de effecten daarvan, om de schade die gepaard kan gaan met klimaatverandering te beperken en de kansen die de klimaatverandering biedt te benutten. Water speelt zo ook in de toekomst van de gemeente een grote rol.

Bij het maken van ruimtelijke plannen zijn wateraspecten dus de laatste jaren steeds belangrijker geworden. De gemeente vraagt daarom nadrukkelijk om in de planvorming hier aandacht aan te besteden. Met de informatie in dit informatiehuis kunt u hiermee aan de slag. Contact opnemen met het waterschap wordt zeker ook geadviseerd, zie website waterschap Drents Overijsselse Delta.

Dit informatiehuis heeft de volgende kamers:

blauwe deur

Lokaal en regionaal beleid

groene deur

Wetten


Pagina bijgewerkt op 9 juni 2020
 

Contactgegevens:

Gemeente Staphorst
Balie Omgevingsplein

Binnenweg 26
7951 DE Staphorst

Postbus 2
7950 AA Staphorst

T: (0522) 467 467
E: omgevingsplein@staphorst.nl