Informatiehuis Verkeer

Informatiehuis Verkeer

Bij het maken van ruimtelijke plannen zijn verkeersaspecten vaak aan de orde. Denk aan ontsluiting, bereikbaarheid, parkeren, verkeersveiligheid, overlast (geluid, geur, fijnstof, etc.). In dit informatiehuis treft u daar meer informatie over aan.

Dit informatiehuis heeft de volgende kamers:

blauwe deur

Lokaal en regionaal beleid

groene deur

Wetten


Pagina bijgewerkt op 24 juni 2020.

Contactgegevens:

Gemeente Staphorst
Balie Omgevingsplein

Binnenweg 26
7951 DE Staphorst

Postbus 2
7950 AA Staphorst

T: (0522) 467 467
E: omgevingsplein@staphorst.nl