Informatiehuis Leges

Informatiehuis Leges

Dit informatiehuis geeft u inzicht in de kosten die gemoeid zijn met het aanvragen van diverse omgevingsvergunningen, conceptaanvragen (vooroverleg), bestemmingsplanherzieningen of bestemmingsplanwijzigingen.

Heeft u vragen over deze informatie of heeft u ondersteuning nodig bij het bestuderen ervan, kunt u contact opnemen met de publieksbalie Fysieke Leefomgeving, telefoon (0522) 46 74 67 of via omgevingsplein@staphorst.nl.
 

Dit informatiehuis heeft de volgende kamers:

Kamer Proces
Proces
Kamer Lokaal en regionaal beleid
Lokaal en regionaal beleid

Kamer Wetten
Wetten


Pagina bijgewerkt op 7 februari 2020.

Koppelbox

Contactgegevens:

Gemeente Staphorst
Balie Omgevingsplein

Binnenweg 26
7951 DE Staphorst

Postbus 2
7950 AA Staphorst

T: (0522) 467 467
E: omgevingsplein@staphorst.nl