Informatiehuis Groen, natuur en landschap

Home > Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst > Informatiehuis Groen, natuur en landschap

Informatiehuis Groen, natuur en landschap

In dit informatiehuis treft u informatie aan over allerlei aspecten die te maken hebben met (openbaar) groen, landschap, natuur en flora en fauna. Er zijn vier kamers. Onderscheiden worden:

  • Proces, met informatie over vergunningaanvragen.
  • Lokaal en regionaal beleid, met een overzicht van relevant beleid, beleidsdocumenten en links naar ‘groene’ websites.
  • Wetten, met een overzicht van alle relevante wetten op het gebied van bomen, natuur en flora en fauna.
  • Onderzoeksbureaus, met verwijzingen naar bureaus met kennis over flora en fauna en inrichting van groen en erven.

Het grondgebied van Staphorst heeft bijzondere landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten. Het boerderijenlint De Streek en het aansluitende elzensingellandschap is dan ook opgenomen in de landschappelijke canon van Nederland. De dynamiek in het buitengebied in de vorm van verschillende processen en ontwikkelingen hebben hun weerslag op het landschap. De gemeente wil ruimte bieden aan ontwikkelingen in het buitengebied en wil werken aan behoud en versterking van de landschappelijke kwaliteiten.

Kamer Proces
Proces
Kamer Lokaal en regionaal beleid
Lokaal en regionaal beleid
Kamer Wetten
Wetten
Kamer Onderzoeksbureau
Onderzoeksbureaus


Pagina bijgewerkt op 14 mei 2020.

Koppelbox

Contactgegevens:

Gemeente Staphorst
Balie Omgevingsplein

Binnenweg 26
7951 DE Staphorst

Postbus 2
7950 AA Staphorst

T: (0522) 467 467
E: omgevingsplein@staphorst.nl