Informatiehuis Cultureel erfgoed

Home > Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst > Informatiehuis Cultureel erfgoed

Informatiehuis Cultureel erfgoed

Staphorst kent een rijk verleden. Dat uit zich in de aanwezigheid van talrijke monumenten en karakteristieke panden. Verder is ‘De Streek’ (Oude Rijksweg en Gemeenteweg inclusief tal van zijwegen) door het Rijk aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Ook het buitengebied met haar diverse landschapstypen (zoals het elzensingelgebied) wordt gekoesterd en waar nodig hersteld. Om nu én in de toekomst zorgvuldig met dit cultureel erfgoed om te gaan is beleid opgesteld, dat vertaald is naar regelgeving.

Dit informatiehuis informeert u hierover. Ook treft u extra informatie aan over mogelijke subsidies en financieringsmogelijkheden bij monumenten als ook over energiebesparing. Dit bevindt zich in de kamer Lokaal en regionaal beleid.

In dit informatiehuis vindt u de volgende kamers:

Kamer Lokaal en Regionaal beleid
Lokaal en Regionaal beleid
Kamer Wetten
Wetten

blauwe deur

Proces aanvraag
omgevingsvergunning


Pagina bijgewerkt op 20 februari 2020.

 

Koppelbox

Contactgegevens:

Gemeente Staphorst
Balie Omgevingsplein

Binnenweg 26
7951 DE Staphorst

Postbus 2
7950 AA Staphorst

T: (0522) 467 467
E: omgevingsplein@staphorst.nl