CPOS (inhuren professional)

CPOS (inhuren professional)

De gemeente Staphorst richt een Collectief van Professionals Omgevingsrecht Staphorst (CPOS) in. Binnen CPOS zijn architecten, ontwikkelaars, bouwers en stedenbouwkundige/planologische adviseurs actief die zelfstandig plannen van initiatiefnemers ter beoordeling aan de gemeente aanbieden.

Het hart van CPOS wordt gevormd door een systeem met twee categorieën professionals, die namens initiatiefnemers aanvragen indienen. Die aanvragen worden door de gemeente getoetst en uiteindelijk beloond via een lager legestarief en een snellere procedure.

Voorwaarden categorie 1:

  • in deze categorie stromen nieuwe professionals binnen CPOS in
  • een professional wordt altijd inhoudelijk getoetst aan de voorwaarden van het type aanvraag
  • de initiatiefnemer betaalt in categorie 1 minder leges
  • de professional schuift na drie achtereenvolgende door de gemeente goedgekeurde aanvragen door naar categorie 2

Voorwaarden categorie 2:

  • een professional wordt slechts bij één op de drie aanvragen inhoudelijk getoetst aan de voorwaarden van het type aanvraag; dit versnelt de aanvraag
  • de initiatiefnemer betaalt minder leges

Overzicht CPOS professionals:

Naam professional CPOS categorie
CPOS lijst
BJZ.nu 1
Huls Architecten 1
VBT 1
Hoeve Advies 1

Het CPOS-systeem verplicht een initiatiefnemer niet om te moeten kiezen voor een professional binnen CPOS. De initiatiefnemer is vrij zelf de professional(s) te kiezen die hij wenst. De voordelen van het CPOS-systeem blijven hierdoor wel buiten zijn bereik.

Contactgegevens

Gemeente Staphorst
balie Omgevingsplein
Binnenweg 26
7951 DE Staphorst

T (0522) 46 74 67
E omgevingsplein@staphorst.nl