De energieprijzen zijn fors gestegen. Veel huishoudens in Nederland moeten hogere energierekeningen betalen. Het Rijk heeft besloten om alle huishoudens gedeeltelijk te compenseren. Daarnaast krijgen huishoudens met een laag inkomen die voldoen aan de voorwaarden een extra vergoeding via een eenmalig geldbedrag. Een aanvraag voor de energietoeslag kunt u online indienen. Inwoners met een bijstandsuitkering ontvangen het geld vanzelf op hun rekening.

Energiebelasting gaat omlaag

Voor alle huishoudens in Nederland wordt in 2022 de energiebelasting met ongeveer € 400,00 per huishouden verlaagd. Dit betekent dat u minder energiebelasting hoeft te betalen in 2022. Het afrekenen van deze belasting gaat via uw energieleverancier. U hoort van hen hoe en wanneer u dit voordeel krijgt.

Extra geld voor de laagste inkomens

Voor huishoudens met een laag inkomen is het verlagen van de energiebelasting niet voldoende om financieel niet in de knel te komen. Daarom is besloten dat deze huishoudens éénmalig € 1.300,- netto extra krijgen. Dit bedrag zal voor iedereen die voldoet aan de voorwaarden gelijk zijn. Belangrijk is dat wij niet kijken naar uw vermogen.

Voor wie is de regeling?

Ontvangt u een bijstandsuitkering? Dan ontvangt u het geld vanzelf op uw rekening. U hoeft hier niets voor te doen. Uiterlijk begin april ontvangt u per brief meer informatie.

Aanvraag indienen

Inwoners met een bijstandsuitkering ontvangen het geld automatisch op hun rekening. Andere huishoudens die voldoen aan de voorwaarden kunnen een aanvraag indienen via het digitale aanvraagformulier.

DigiD link> Digitaal aanvraagformulier invullen

Wat zijn de voorwaarden?

U heeft recht op de energietoeslag als u in de periode tussen 1 januari 2022 en 1 januari 2023:

 • 21 jaar of ouder bent;
 • in de gemeente woont; en
 • een zelfstandig huishouden voert; en
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en
 • een laag inkomen heeft, dit is een inkomen dat niet hoger is dan het voor uw situatie geldende bedrag per maand.
Netto inkomensgrenzen per maand (exclusief vakantietoeslag),
130% van de bijstandsnorm:
Gezinssamenstelling21 jaar tot AOW-leeftijdVanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand€ 1.360,75€ 1.513,71
Samenwonend / getrouwd€ 1.943,93€ 2.050,54

Veel gestelde vragen en antwoorden

Wanneer heb ik geen recht op een energietoeslag?

U heeft geen recht op de energietoeslag als u:

 • 18, 19 of 20 jaar oud bent;
 • geen zelfstandige huishouding voert
 • al een energietoeslag krijgt van een andere gemeente
 • student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt;
 • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen);
 • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres heeft.

Wat is de energietoeslag?

Dit is een eenmalig bedrag van € 1.300,- netto per huishouden. Van veel producten en diensten zijn de prijzen flink gestegen, vooral van energie. Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om de energierekening iedere maand te betalen. Om hierbij te helpen, is er nu de energietoeslag. De overheid heeft ook de belasting op energie verlaagd.

Waarvoor is de energietoeslag bedoeld?

De energietoeslag is bedoeld voor de hoge energierekening. Heeft u dit jaar (nog) geen hogere energierekening? Ook dan kunt u recht hebben op de energietoeslag. U kunt het geld dan opzij zetten.

Telt de energietoeslag mee als inkomen?

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering, en ook niet voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Worden de ingevulde gegevens gecontroleerd?

Ja, wij kunnen zowel bij de aanvraag als achteraf uw gegevens controleren. Ook mogen wij bij andere instanties en personen informatie over u (en uw partner) opvragen die nodig is voor de regeling.

Wat kan er gebeuren als de ingevulde gegevens niet kloppen?

Blijkt uit controle achteraf dat u geen recht had op de energietoeslag? Dan moet u die terugbetalen. Heeft u met opzet verkeerde informatie gegeven? Dan kunt u ook een boete krijgen. Zorg dus dat u alle informatie volledig en juist doorgeeft.