De energieprijzen zijn fors gestegen. Veel huishoudens in Nederland moeten hogere energierekeningen betalen. Huishoudens met een laag inkomen die voldoen aan de voorwaarden krijgen een extra vergoeding via een eenmalig geldbedrag van € 1.300,-. Dit bedrag zal voor iedereen die voldoet aan de voorwaarden gelijk zijn. Belangrijk is dat wij niet kijken naar uw vermogen.

Aanvraag indienen

Huishoudens die voldoen aan de voorwaarden kunnen een aanvraag indienen via het digitale aanvraagformulier. U heeft tot 1 juli 2024 de tijd om een aanvraag in te dienen. Ontvangt u een uitkering van de gemeente? Dan ontvangt u het geld vanzelf op uw bankrekening. U hoeft hier niets voor te doen. Heeft u in 2023 de energietoeslag inmiddels ontvangen dan kunt u in 2024 niet nogmaals een aanvraag indienen. 

DigiD link> Digitaal aanvraagformulier invullen

Wat zijn de voorwaarden?

U heeft recht op de energietoeslag als u in de periode tussen 1 januari 2023 en 1 juli 2024:

 • 21 jaar of ouder bent;
 • in de gemeente woont; en
 • een zelfstandig huishouden voert; en
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en
 • een laag inkomen heeft, dit is een inkomen dat niet hoger is dan het voor uw situatie geldende bedrag per maand.
Netto inkomensgrenzen per maand (exclusief vakantietoeslag),
130% van de bijstandsnorm:
Gezinssamenstelling21 jaar tot AOW-leeftijdVanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand€ 1.585,55€ 1.760,81
Samenwonend / getrouwd€ 2.265,04€ 2.386.41

Veel gestelde vragen en antwoorden

Wanneer heb ik geen recht op een energietoeslag?

U heeft geen recht op de energietoeslag als u:

 • 18, 19 of 20 jaar oud bent;
 • geen zelfstandige huishouding voert
 • al een energietoeslag krijgt van een andere gemeente
 • student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt;
 • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen);
 • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres heeft.

Wat is de energietoeslag?

Dit is een eenmalig bedrag van € 1.300,- netto per huishouden. Van veel producten en diensten zijn de prijzen flink gestegen, vooral van energie. Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om de energierekening iedere maand te betalen. Om hierbij te helpen, is er nu de energietoeslag. De overheid heeft ook de belasting op energie verlaagd.

Waarvoor is de energietoeslag bedoeld?

De energietoeslag is bedoeld voor de hoge energierekening. Heeft u dit jaar (nog) geen hogere energierekening? Ook dan kunt u recht hebben op de energietoeslag. U kunt het geld dan opzij zetten.

Telt de energietoeslag mee als inkomen?

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering, en ook niet voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Worden de ingevulde gegevens gecontroleerd?

Ja, wij kunnen zowel bij de aanvraag als achteraf uw gegevens controleren. Ook mogen wij bij andere instanties en personen informatie over u (en uw partner) opvragen die nodig is voor de regeling.

Wat kan er gebeuren als de ingevulde gegevens niet kloppen?

Blijkt uit controle achteraf dat u geen recht had op de energietoeslag? Dan moet u die terugbetalen. Heeft u met opzet verkeerde informatie gegeven? Dan kunt u ook een boete krijgen. Zorg dus dat u alle informatie volledig en juist doorgeeft.