In het ‘Klimaatakkoord’ hebben bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden afgesproken de gezamenlijke uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 ongeveer te halveren (vergeleken met 1990). Daarnaast heeft de gemeente de ambitie uitgesproken om in 2050 geheel energieneutraal te zijn. Dit betekent dat er evenveel energie wordt opgewekt als verbruikt. Dat vraagt echter een gezamenlijke inspanning. Ook van de huiseigenaren wordt wat gevraagd. Nu investeren betekent straks een lagere energierekening.

Een monument - wat nu?

Bij het realiseren van duurzaamheidsambities verdienen monumenten bijzondere aandacht. Anders dan bij nieuwbouw moet de eigenaar van een monument rekening houden met de cultuurhistorisch waardevolle elementen van zijn gebouw en gelden er andere regels dan voor nieuwbouw.

In de zomer van 2021 heeft de gemeente onderzoek laten doen naar de mate van verduurzaming van monumenten binnen de gemeente. Uitkomst daarvan was dat veel eigenaren al diverse maatregelen hebben uitgevoerd of dat in de toekomst willen doen. Velen lopen echter tegen de vraag aan: “Wat kan en mag er nu precies bij míjn monument?” Een energiescan kan hier uitkomst bieden.

De energiescan

De energiescan onderzoekt de technische mogelijkheden maar ook de financieringsmogelijkheden en belangrijke juridische aspecten. De scan wordt uitgevoerd door een specialist van De Groene Grachten, een organisatie met veel ervaring en deskundigheid op het gebied van verduurzamen van gebouwen. Bij monumenten wordt rekening gehouden met de op dat moment geldende wet- en regelgeving. Het eindresultaat is een kwalitatief adviesrapport met de mogelijkheden en een plan voor de vervolgstappen.

Van intake tot adviesrapport

Het adviestraject start met een intake op locatie. Tijdens die intake komt een adviseur van De Groene Grachten langs die samen met u het gebruik, de historie en de wensen en plannen voor het verduurzamen van het pand bespreekt. Hierbij wordt ook een ronde door het pand gelopen om de huidige staat van het pand op te nemen. Het intakegesprek duurt ongeveer 1,5 uur.

Op basis van het bezoek en de toegestuurde informatie wordt een advies opgesteld dat u inzicht geeft in de verduurzamingskansen van het pand. Nadat het rapport geschreven is wordt het met u gedeeld zodat u het kunt doornemen. Afsluitend volgt een digitale oplevering waarbij samen met de adviseur het advies besproken wordt en waarbij u nog vragen kunt stellen.

Met de uitkomsten van de scan kunt u, eventueel samen met De Groene Grachten, een vervolgplan opstellen voor een verantwoorde verduurzaming van uw monument.

Wat kost het?

Dankzij subsidies van de provincie Overijssel en de gemeente Staphorst kunnen wij de eerste twintig aanmelders een energiescan aanbieden tegen een sterk gereduceerd tarief. Uw eigen bijdrage bedraagt in dat geval € 242,-. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

Meer informatie?

Aanmelden

Is een energiescan iets voor u? Vul dan het aanmeldformulier in:

Aanmeldformulier voor een energiescan

Vul de vragenlijst zo volledig mogelijk in! Zo krijgt de adviseur een goed beeld van uw wensen.