Er is oorlog in Europa. Ruim 35 jaar geleden was ik als dienstplichtig mineur regelmatig op oefening in Duitsland. Vanuit het oosten was er dreiging, de zogeheten Koude Oorlog bepaalde de strategie. De inval in Oekraïne is schokkend, het toont aan dat onze inspanningen en verwachtingen om oorlogen te voorkomen beperkt zijn. Wat een leed brengt dit conflict met zich mee. Het gaat ons voorstellingsvermogen te boven, deze column kan dat niet beschrijven.

Ik wil alleen stilstaan bij een aantal gevolgen en overwegingen die op ons afkomen als gemeenschap. We zijn gewend aan vrede en veiligheid en plotseling dringt het besef door dat het niet vanzelfsprekend is. Mensen laten nu al zien dat ze iets willen doen, bijvoorbeeld door kleding en goederen in te zamelen en te brengen naar de rampgebieden.

En wat zijn de verdere gevolgen? De beschikbaarheid van levensmiddelen en energie, hoe zal dat gaan? Zijn we door de globalisering niet te afhankelijk geworden? Wellicht ontstaat er meer waardering voor de eigen productie van voedsel en zuivel door onze boeren en bedrijven. Laten we dat koesteren. Dat geldt ook voor de productie van bijvoorbeeld elektriciteit en gas. Als gemeente krijgen we meer taken op het gebied van energie en duurzaamheid. Het is nu zaak om meer lokaal te produceren en de afhankelijkheid te verkleinen.

Laten we ook zoveel als mogelijk in harmonie met elkaar leven. Dat kunnen we nu doen. Minder tegenstellingen, meer overleg en begrip voor elkaar. Wij kunnen de oorlog in Europa niet beëindigen, laten we doen wat wel kan. Vrede, voedsel en energie, we reiken een paar begrippen aan waar iedereen op zijn of haar wijze invulling aan kan geven. Wie zichzelf overwint is sterker dan die een stad inneemt.

Wethouder Lucas Mulder